Izvan vlastite države živi 37,7 posto građana BiH

Izvan vlastite države živi 37,7 posto građana BiH

Od 1992. do 1995. svoje domove u BiH prisilno je napustilo oko 2,2 milijuna građana, a od toga 1,1 milijun je izbjegao iz BiH.

Od 1996. iz inozemstva se vratilo oko 600.000 građana BiH, a još uvijek u zemljama regije te Europi, SAD-u, Kanadi i Australiji boravi oko 400.000 izbjeglih građana BiH, piše slobodna dalmacija.

Računajući tu brojku i tzv. ekonomsku emigraciju, izvan BiH boravi oko 1.350.000 njezinih građana, što čini trećinu ukupnog stanovništva BiH. 

d. p.