IZRAVNA ŽELJEZNIČKA LINIJA SARAJEVO - PRAG Realnost ili samo lijepa želja

albert fikacek,Edin Forto,sarajevo prag,željeznica
MKP BIH

Potaknut posjetom ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte Pragu, odnosno Željeznicama Češke Republike početkom lipnja ove godine, direktor željezničke kompanije Gepard express Albert Fikacek inicirao je današnji sastanak u Ministarstvu.

Imajući na umu rastući broj turista iz BiH i Češke, posebno studenata, bilo je riječi o potrebama uspostavljanja redovne željezničke linije Sarajevo – Prag između dviju zemalja, naročito u ljetnoj i zimskoj turističkoj sezoni.

Ministar Forto naglasio je da će, u koordinaciji sa entitetskim željezničkim operaterima, raditi na uspostavljanju ove linije.