Izmještena 42 muškarca migranta, među njima i maloljetnik

Izmještena 42 muškarca migranta, među njima i maloljetnik
SPS

U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima (SPS) poduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekta sa lokacije Kombiteksa u privremeni prihvatni centar 'Lipa'. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima su uz asistenciju MUP-a Unsko - sanske županije (USŽ), Policijske postaje Bihać, izvršili kontrolu kretanja i boravka migranata na navedenoj lokaciji, gdje su zatekli 42 osobe, muškarca samca porijeklom iz Afganistana. 

Služba za poslove sa strancima je navedene migrante izmjestila u privremeni prihvatni centar 'Lipa', gdje im je pružena medicinska pomoć, izvršena identifikacija i registracija istih, te osigurani: smještaj, hrana i ostali neprehrambeni proizvodi.

Tijekom provođenja ovih aktivnosti pronađen je jedan maloljetnik bez pratnje o čemu je odmah obaviješten Centar za socijalni rad, radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i daljeg smještaja i zbrinjavanja. 

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih akivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz napuštenih objekata u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima, u koordinaciji  sa lokalnim vlastima na području Unsko-sanske županije, priopćeno je iz Ureda za informiranje SPS.