Iz BiH udaljeno 13 stranaca; Više od 14 000 migranata želi azil

Iz BiH udaljeno 13 stranaca; Više od 14 000 migranata želi azil
SPS

Služba za poslove sa strancima kontinuirano provodi pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH u cilju suzbijanja ilegalnih migracija i udaljenja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

U posljednjih sedam dana, Služba je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 13 stranih državljana među kojima je pet državljana Afganistana, četiri državljanina Albanije i četiri državljanina Turske. Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su osobe do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine bila pod nadzorom u Imigracijskom centru. 

Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, četiri državljana Afganistana su vraćeni u Republiku Srbiju, dok su druge osobe vraćene u zemlje porijekla.

Inspektori za strance u suradnji sa policijskim službenicima provodili su zajedničke operativne aktivnosti kontrole objekata u kojima se okupljaju migranti na području Unsko-sanske i Tuzlanske županije. Navedene aktivnosti rezultirale su pronalaskom osam stranih državljana iz Maroka, Libije, Pakistana, Alžira i Kube za koje je u postupku utvrđeno da su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.  

Služba za poslove sa strancima je navedenim stranim državljanima izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini u periodu od jedne do pet godina i stavljeni su pod nadzor u Imigracijski centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Također u navedenom periodu Služba je otkazala privremeni boravak za dva državljanina Namibije, iz razloga što su se promijenile okolnosti na osnovu kojih je boravak odobren.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 15.057 migranta od kojih je 14.144 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil, od čega je samo u posljednjih sedam dana predmetom rada bilo 225 migranata od kojih je 209 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.210 migranta, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje Službe za poslove sa strancima.