Isplata mirovina za veljaču počinje u petak, 7. ožujka

Isplata mirovina za veljaču počinje u petak, 7. ožujka
Prema istoj odluci mirovine ostvarene temeljem Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu koji iznosi 1,816. Sukladno tome najniža mirovina iznosi 326,17 maraka, zajamčena 434,90, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 maraka.

Mirovine koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.

Mirovine ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za veljaču, s uračunatim troškovima, iznose oko 150 milijuna maraka.

Upravni odbor usvojio je i Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. Financijsko izvješće pokazuju kako je Federalni zavod u protekloj godini poslovao veoma racionalno, o čemu svjedoči podatak da su materijalni troškovi Zavoda smanjeni za čak 18 posto u odnosu na 2012. godinu.

Također, za 6,12 posto su smanjeni i izdaci za plaće i naknade djelatnika Zavoda. Ostvareni su prihodi od 1.710.699.586 maraka, što čini 99,70 posto planiranih prihoda, a koji su, u odnosu na godinu ranije, veći za 2,39 posto. Ukupni rashodi iznose 1.724.570.112 maraka, pri čemu isplata mirovina čini 98,36 posto ukupnih rashoda. Deficit u 2013. godini iznosi 14.442.608,11 maraka ili oko 0,8 posto. Ostvarenje deficita je nastalo iz razloga što u 2013. godini nije realizirana prodaja nepotrebnih nekretnina koja je planirana u prihode, priopćeno je iz Ureda za informiranje Upravnog odbora FZ MIO/PIO.

FENA