INSPEKCIJA O DOMU U VRAPČIĆIMA Mi ne možemo zaustaviti kretanje po parceli

Mikulić Vrapčići
Hercegovina.info

Na teške optužbe Zdravka Mikulića da gradska inspekcija radi za investitora doma za stare Green u Vrapčićima, koji je poklopio njegovu kuću, inspekcija tvrdi da je u više navrata izlazila na teren, te zaustavila radove koji se kasnije nisu nastavili. Navode da je objekat u dobra doba bio završen kada su obustavili radove, a da radovi nisu nastavljani.

Usputno rečeno, i za vrijeme naše posjete Zdravku Mikuliću nekoliko radnika radilo je na objektu(fotografija).

„Dana 30. lipnja 2021. donesen je zaključak Odjela za urbanizam kojim je uvažen zahtjev stanke Zdravko Mikulić i dozvoljena obnova postupka okončanog rješenjem UPI-07/2-25-9569/18 od 4. travnja 2019. odobrenjem za gradnju. Radi se o poslovnom objektu Dom penzionera u Vrapčićima, investitora Dom penzionera Green Ilidža. Spomenuti zaključak o obnovi postupka donesen je više od 2 godine nakon donošenja rješenja odobrenja za građenje (4. travanj 2019. i više od 2 i po godine nakon što je doneseno rješenje urbanistička suglasnost (8. listopad 2018.). U trenutku donošenja zaključka o obnovi postupka objekat je bio potpuno konstruktivno završen i bili su u tijeku završni radovi“, navodi postupajući inspektor.

Dva i pol mjeseca od zaključka o obnovi postupka izlaze na teren, a Mikulić je tvrdio da kupuju vrijeme investitoru.

„Dana 14. rujna 2021., po saznanju da je dozvoljena obnova postupka, izvršen je pregled na lokaciji te je kontaktiran investitor kako bi se ustanovilo stanje objekta i stupanj izgradnje. Objekt je bio u završnoj fazi, urađena je fasada i postavljeni otvori, prozori i vrata kao i većina podova-keramike. Nije postavljena sanitarija i dijelom nije urađena fina montaža centralnog grijanja. Izvršeno je fotografiranje objekta kao referentna tačka za obustavu radova“, kazali su.

„Dana 16. rujna 2021. doneseno je Rješenje o obustavi radova iz razloga jer je donesen spomenuti zaključak o obnovi postupka a u skladu sa čl 74 stav 1 točka c Zakona o građenju (Narodne novine HNŽ/HNK 14/13). Nakon toga, inspektor je više puta a (najmanje 4 puta) vršio kontrolne inspekcijske preglede kako bi utvrdio da li se obustava poštuje. Stranka Mikulić je u dva ili tri navrata kontaktirala inspekciju s tvrdnjama da se radovi nastavljaju. Inspektor je svaki put otišao na lice mjesta. Nije ustanovljen nikakav nastavak radova. Na objektu je par puta zatečeno jedan do dva radnika ( a nekada nitko) koji su vršili radove održavanja, prozračivali prostorije, otklanjali posljedice prokišnjavanja i sl. Na objektu te veličine, za bilo kakav stvarni nastavak radova potrebno je minimalno 50 radnika u svakom trenutku. Pri zadnjem posjetu gradilištu 19. travnja 2022. situacija je bila ista. Uočeno je da dva radnika u parteru, na zemljištu investitora izvode radove na gradnji vjerojatno bazena ali se ne radi o radovima na koje se odnosi u obustava radova. Investitoru nije niti može biti zabranjeno kretanje po vlastitoj parceli niti radovi na vlastitom zemljištu na koje se obustava ne odnosi“, navode dalje u odgovoru.  

„Jasno je da objekat koji je u vrijeme obustavljanja radova bio u visokoj fazi završnih radova može biti završen u roku od mjesec dva, da su se radovi kao što to stranka Mikulić tvrdi nastavili. Međutim, evidentno je da objekat 9 mjeseci nakon rješenja o obustavi niti je završen niti je išta bliže završetku nego što je bio u vrijeme obustave. Iz čega samo po sebi slijedi da nije bilo nastavka radova“, zaključili su.

Mikulić pak tvrdi da inspektori rade za investitora, koji nas je, kada smo mu poslali upit uputio na Grad.

 “Nema više s kim se ja nisam susretao, dvije i pol godine ja ovo gonjam. Dvije i pol godine. Inspekcijska služba, da budemo jasni, radi za njega (opa. investitora), koda mu je ćaća rođeni, tamo ona šefica… Rade za njega, lažu za njega, dolaze na lice mjesta i pišu stvari koje nisu na licu mjesta. Lažu za njega, i preko inspekcije se ne može ništa. Imam čak dopis gdje gradonačelnik Kordić upućuje dopis šefici inspekcijske službe, naređuje da me mora pozvati na razgovor i o dogovorenom ga izvjestiti. Ona to nije napravila. Jednostavno neće da napravi. Ne može im nitko ništa”, kazao je ranije Mikulić dodavši da inspektori po zahtjevima investitora pretresaju njega, te mu osporavaju pravo obnove vlastita doma na vlastitoj djedovini.