INICIJATIVA: Može i dvoentitetska BiH ali ovakva.

Prema ovom prijedlogu Hrvati bi dobili svoj etnitet.

Srbi više ne bi bili u manjem etnitetu, nego u većem... dobili bi otvoren koridor prema istočnom dijelu sadašnje RS, odnosno prema Srbiji... vraća im se Drvar, Bosanski Petrovac, te veći dijelovi Grahova i Glamoča.

- Bošnjaci su protiv tri etniteta, a ovako bi ostalo sve po starome, samo što sada ne bi bili strpani na 51% BiH nego bi BiH bila kudiikamo  cijelovitija nego danas.. vraća im se cijela istočna Bosna sa Srebrenicom, Prijedor i sve što je danas u RS, a prije rata je imalo bošnjačku većinu.

Srbi i Bošnjaci kao dva brojnija naroda u novoj Federaciji BIH ne bi jedni druge mogli potirati. Nova Federacija s vremenom bi potpisala posebne odnose sa Srbijom prema planu Zulfikarpašiča mogla bi se i pripojiti Srbiji i Sandžaku.

 

Drugi entitet bila bi Republika Humsko-Ramsko-Posavska i imala bi isti status kao današnji RS. Hrvati bi kao domorotci i najstariji narod u BIH to svakako morali dobiti.


 

Naravno da se ovde radi o kreativnoj provokaciji. No prijedlog je zanimljiv s te strane što bi ga i Srbi i Bošnjaci vrlo vjerojatno odbili. Toliko o srpskim posezanjima za srpskim zemljama i bošnjačkoj vjeri u građansku i multietničku BIH. Lako je zajebavat Hrvate u Federaciji. Evo vam Federacije znatno veće drage komšije. Pa birajte Srbima Komšića kad ste se osilili!