Imamo novog rektora, liči na starog, a potpuno je apolitičan

Rektor Tomić
hercegovina.info

Senat Sveučilišta u Mostaru, jučer je izabrao prof. dr. Zorana Tomića, redovitog profesora, za rektora Sveučilišta u Mostaru na novi četverogodišnji mandat. Nakon izbora dekana u ožujku mjesecu na Sveučilištu u Mostaru završeno je izborno razdoblje i tako će novi Senat Sveučilišta od 1. listopada 2021. biti znatno izmijenjen. 

Osim na stranici SUM-a nikome nije jasno gdje je još i je li natječaj za rektora uopće bio objavljen, komentiraju nam neki profesori. Inače, kada je Tomić prvi puta izabiran natječaj je bio objavljen i na stranicama Službe za zapošljavanje, što ovaj put nije bio slučaj.

Novi-stari rektor potpuno je apolitičan, ne može ga se dovesti u povezanost ni s jednom strankom, a u ime akadamske zajednice progovara o svim segmentima i problematici društva. Voli nova računala, pa svake godine nabavlja, premda se neki profesori kunu da rade na računalima koja su starija od njih. Novi rektor ima i viziju, naravno iznio ju je za SUM TV. Novi rektor poznat je i po uklanjanju politike iz studentskih redova, budući da je i sam apolitičan i stranački nepovezan, te kao takav ponovno i izabran. 

Izboru dosadašnjeg rektora Tomića na novi mandat prethodilo je izlaganje programa koji je nazvan „Vizija Sveučilišta“. „Potrebna nam je nova vizija, vizija koja uključuje novo dimenzioniranje uloge sveučilišta u društvu“, istaknuo je rektor Tomić naglašavajući kako se puno toga izmijenilo u društvu pa tako i u visokom obrazovanju.