IMAJU SAMO JEDNU ZAPOSLENU OSOBU Jedna od najvećih kompanija u BiH ostvarila preko 760 milijuna KM prihoda

Prihod

Ovaj tjedan objavljen je izvještaj o poslovanju kompanija u FBiH u 2022. godini, na osnovu podataka koji se dostavljaju Financijsko-informatičkoj agenciji FBiH.

Najveće prihode imala je kompanija Bingo. Kada je riječ o ostalim kompanijama, uglavnom je riječ o tvrtkama koje se bave proizvodnjom ili trgovinom energije (nafta, struja), ili pak čelikom i aluminijem.

Zanimljivo je da se među Top 10 kompanija u FBiH prema ukupnim prihodima u 2022. godini našla kompanija GEN-I d.o.o. Sarajevo. Ova kompanija je lani imala prihode od 761.850.499 KM po čemu se našla na 8. mjestu najvećih tvrtki u Federaciji. 

No, ono što je specifično jest da ova kompanija godinama unazad ima smo jednog prijavljenog zaposlenog, izvještava BiznisInfo.ba. Na jednog zaposlenog, dakle, ostvaren je prihod od čak 761 milijun KM. Osim toga, ostvarena je dobit, odnosno zarada od 591 tisuće KM.

Ova kompanija se bavi trgovinom električnom energijom. Upravo ova vrsta djelatnosti objašnjava mali broj zaposlenih, s obzirom na to da im treba samo osoba koja će ugovarati kupovinu i prodaju struje. 

Slična situacija je i s drugim tvrtkama koje se bave ovom djelatnosti, koje uglavnom imaju jednog ili nekolicinu zaposlenih. 

GEN-I je Grupe GEN-I, jedne od vodećih i najbrže rastućih grupa za trgovinu i prodaju električne energije u Srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Vlasnici tvrtke su iz Slovenije.

Ova kompanija godinama uspješno posluje u BiH. Godinu ranije imala je prihode od 431 milijun KM. Nagli rast prihoda u prošloj godini može se objasniti velikim rastom cijena električne energije na međunarodnom tržištu. Kompanija je očito struju i kupovala i prodavala po puno višim cijenama, u skladu s kretanjima na tržištu.