I u BiH se boje radijacije iz odlagališta u Hrvatskoj

BIH, radijacija
...oko 2,5 kilometara od međudržavne granice, sagradi odlagalište radioaktivnog otpada, pišu banjolučke Nezavisne novine. Direktor agencije Emir Dizdarević rekao je da je Savjetu ministara predloženo da od Hrvatske zatraže objašnjenje njenih namjera.

- Postavili smo pitanje Hrvatskoj i oni su nam konkretno odgovorili da namjeravaju na lokaciji Trgovska gora sagraditi odlagalište. Možda Hrvatska u ovom trenutku zaista namjerava odlagati samo radioaktivni materijal koji ima u Zagrebu. Međutim, naš strah leži u tome što oni imaju obvezu preuzeti 50 posto otpada Nuklearne elektrane Krško pri njezinoj razgradnji, koja je planirana do 2043. - rekao je Dizdarević za Nezavisne novine. Protiv gradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jednoglasno su se prije desetak dana izjasnili članovi Općinskog vijeća Dvora nakon što im je Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, predstavio plan odlaganja na području Trgovske gore.

Zavod izrađuje "Nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada", u sklopu kojeg mora provesti i Stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Spomenuti program Zavod mora dovršiti do kraja godine i dostaviti ga Vladi.