HT Mostar razrješuje v.d. članove Nadzornog odbora da bi ponovno imenovao iste

HT Mostar razrješuje v.d. članove Nadzornog odbora da bi ponovno imenovao iste
hercegovina.info

JP НТ d.d. Mostar je za petak, 26.02.201. godine sazvalo izvanrednu Skupštinu, a čija je jedna od točaka i donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala koji trenutno čine: Davor Tomić, Tihomir Čelan, Gordan Galić, Emir Konjhodžić, Dragan Gabrić, Kristina Žulj i članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred Hrvatskog Telekoma d.d., koji trenutno čine: Maja Mandić, Siniša Đuranović, Jerko Dumanić, Marina Bengez Sedmak, Bernd John radi isteka mandata.

U narednoj točki je pak predloženo donošenje odluke o imenovanju novih/starih vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, temeljem odluke Vlade F BiH V. broj: 127/2021 od 21.01. 2021. godine o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje v.d. članova NO-a JP HT d.d. Mostar do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju vršitelja dužnosti-članova Nadzornog odbora i to: Davor Tomić, Tihomir Čelan, Gordan Galić, Emir Konjhodžić, Dragan Gabrić, Kristina Žulj i imenovanju vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred Hrvatskog Telekoma d.d., temeljem odluke Hrvatskog Telekoma d.d. broj: PI.1-01-220372-1-01/2020 od 25. siječnja 2021. godine o predlaganju Skupštini Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar imenovanja v.d. članova NO-a JP HT d.d. Mostar kao kandidata Hrvatskog Telekoma d.d., na razdoblje najdulje od tri (3) mjeseca i to: Maja Mandić, Siniša Đuranović, Jerko Dumanić, Marina Bengez Sedmak, Bernd John.