Hrvatski logoraši: Kroz logore ARBiH prošlo je 14.444 osobe

U izjavi za medije, predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Mirko Zelenika kazao je kako su logoraši i 18. godina nakon raspuštanja logora žrtve torture "koju nad njima provodi Federalno ministarstvo branitelja".

"Nakon što smo se drznuli da tužimo državu, a na što imamo pravo po međunarodnim konvencijama, Federalno ministarstvo branitelja u koordinaciji s Federalnim pravobraniteljstvom poduzima niz nezakonitih mjera kako bi nam otežalo i onemogućilo pristup pravdi, odnosno osporilo naše pravo da tražimo odštetu ili neku drugu satisfakciju zbog torture u logorima", kazao je Zelenika.

"Logori su postajali na svim stranama i to je potpuno nesporno. Međutim, mi ovu obljetnicu obilježavamo u znaku energičnoga prosvjeda protiv drskosti Federalnog ministarstva, odnosno ministra branitelja Zukana Heleza, koji osporavaju postojanje logora", naglasio je Zalenika.

"Ministar je najprije rekao da logora ARBiH nikada nije ni bilo, pa je kasnije rekao da on ne zna razliku između logora i zatvora, da bi na kraju rekao kako su to ipak bili zatvori, i to legalnih organa vlasti za osobe koje su ozbiljnije došle u sukob sa zakonom", dodao je Zelenika.

On je pozvao zastupnike u Federalnom parlamentu da pokrenu pitanje odgovornosti federalnog ministra, odnosno da utvrde, kako je kazao, mogu li na poziciji savjetnika ministra sjediti osobe koje su bili čuvari ili čak zapovjednici logora.

"Može li na poziciji ministara sjediti osoba koja je oko sebe okupila logorske dželate. Aktualni ministar ima najmanje dvojicu savjetnika, koji su sada u revizorskim timovima, a koji su bili ili zapovjednici ili stražari u logorima", istaknuo je Zelenika. Što se tiče revizije, logoraši su zauzeli stav da su za provođenje revizije, ali da je obavljaju samo časni, čestiti i stručni ljudi.

Po podacima hrvatskih logoraša, logori ARBiH u kojima su bili zarobljeni hrvatski branitelji nalazili su se na 331 lokaciji, od čega su logoraši, po Zelenikinom mišljenju, 11 lokacija okarakterizirali u kategoriju koncentracijskih logora. Kroz logore ARBiH prošlo je 14 444 osobe, od toga oko 4000 branitelja, a ostalo civila.

Zelenika je na kraju pokazao rješenja kojima, po njegovom mišljenju, federalni ministar branitelja mijenja uvjerenja o pripadnosti i okolnostima stradavanja. "Ministru se ne sviđa da negdje piše da smo mi zlostavljani, pa je naredio da se to izbriše, te donio naredbu da do 01. travnja ove godine svima u vojnim evidencijama izbrišu da su bili zlostavljani u vojnim logorima", tvrdi Zelenika.

Fena