Hrvatski branitelji zahtijevaju da HNS na predstojećim izborima ide zajedno na svim razinama

Hrvatski branitelji zahtijevaju da HNS  na predstojećim izborima ide zajedno na svim razinama

..., pod velikim upitnikom budući da predstavnici pojedinih stranaka, članica HNS-a BiH, počinju Hrvatski narodni sabor BiH, i zajedništvo koje je njime uspostavljeno, koristiti sukladno svojim unutarstranačkim interesima. Prema našim saznanjima, određena se strana veleposlanstva u BiH žele aktivno umiješati i kreirati buduće izborne procese i nakon njih ustavne promjene, s namjerom da utječu na postizborno formiranje vlasti na razini županija, Federacije BiH i države BiH, tj. naprave izborni inženjering kojim bi se nakon izbora prograđanske stranke mogle dovesti na vlast.

Hrvatski narodni sabor BiH uglavnom okuplja stranke s hrvatskim predznakom, koje svoj legalitet i legitimitet baštine na glasovima hrvatskih birača u BiH, i upravo je zajedništvo HNS-a BiH meta međunarodnih posrednika koji putem medija i vrbovanjem određenih političkih lidera žele razjediniti hrvatske birače u BiH na više političkih opcija, što bi im u postizbornom periodu omogućilo kreiranje Doma naroda Parlamentarne skupštine Federacije BiH i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, čime bi se ponovno, sa pet ili šest zastupnika koji nisu izabrani većinskom voljom hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Federacije BiH, poništila biračka volja hrvatskog naroda u BiH što bi omogućilo ponovnu trgovinu hrvatskih pozicija koje im prema ustavu pripadaju, te isključivo osobnu korist pojedincima i strankama koje budu sudjelovale u poništavanju većinske hrvatske biračke volje.

Već sada je evidentno kako stranke okupljene oko HNS-a BiH na predstojećim izborima neće ići zajedno na svim županijama, i samim tim se ne može predvidjeti tko će popunjavati Dom naroda Parlamentarne skupštine Federacije BiH, što je strateški nacionalni interes hrvatskog naroda u BiH.

Navodimo dijelove teksta Deklaracije, koju su u travnju 2013. usvojile sve stranke okupljene oko HNS-a BiH:
"Pravno, tehnički i organizacijski utemeljiti Hrvatski narodni sabor BiH kao trajnu krovnu, nacionalnu i političku instituciju hrvatskog naroda u BiH, kao „narodni parlament " i kao vrhovnu instancu odlučivanja kada su u pitanju vitalni nacionalni interesi hrvatskog naroda u BiH, te razraditi i primijeniti mehanizme koji će osigurati da svi članovi HNS-a - bilo da je riječ o političkim strankama, ili izabranim hrvatskim dužnosnicima i političkim predstavnicima - dosljedno poštuju političku volju hrvatskog naroda izraženu na demokratskim i slobodnim izborima, te u potpunosti provode odluke i politiku HNS-a, sukladno kriterijima i sustavu vrijednosti koje utvrdi HNS.
Također, razraditi i primijeniti mehanizme koji će sve one koji se nazivaju hrvatskim političkim predstavnicima, a ne poštuju demokratski izraženu političku volju hrvatskog biračkog tijela onemogućiti da trguju hrvatskim nacionalnim interesima i uzurpiraju pozicije koje im ne pripadaju.
Zatim, poduzimati sve ustavom i zakonom, te općeprihvaćenim demokratskim načelima - uključujući i pravo bojkota i građanskog neposluha - dopuštene aktivnosti s ciljem uspostave ustavne, zakonite i legitimne vlasti u BiH, te društveno političkog sankcioniranja protagonista projekta suprotnog ovim načelima, osobito onih koji dolazi iz redova hrvatskog naroda, te
usuglasiti i pripremiti zajednički nastup svih stranaka članica HNS-a u obliku zajedničke izborne liste na svim područjima i svim razinama gdje je Hrvatima zbog brojčane nadmoći drugih naroda ograničena mogućnost unutarnjeg stranačko-političkog pluralizma.
Također, stranke članice HNS se obvezuju da će prilikom konstituiranja vlasti nakon izbora formirati vlast prioritetno od stranaka članica HNS-a na svim razinama gdje za to postoji mogućnost.
Temeljem usvojenih dokumenata HNS-a ( Deklaracije i Rezolucije ) izraditi prijedloge ustavnih promjena, promjena izbornog zakona i nove upravno-teritorijalne organizacije u okviru modela Bosne i Hercegovine kao složene države tri ili više federalnih jedinica u kojima bi sva tri naroda bila konstitutivna, ali od kojih bi najmanje jedna takva federalna jedinica bila s hrvatskom većinom".
HNS na kraju Deklaracije obvezuje sve hrvatske pregovarače da se pridržavaju načela iz utvrđenih dokumenata Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Zajednički nastup stranaka okupljenih oko HNS-a BiH na predstojećim općim izborima, je u ovom povijesnom razdoblju važan koliko i popis stanovništva. Zajedničkim nastupom Hrvatski narodni sabor BiH će na predstojećim izborima dobiti najmanje dvotrećinsku potporu hrvatskih birača u BiH i jasno će pokazati domaćoj i međunarodnoj javnosti kako jedini politički legitimitet u predstavljanju hrvatskog naroda u BiH imaju stranke okupljene oko HNS-a BiH, i stoga će svakome biti jasno kako je svaki mandat ili pozicija koja ne bude pripala strankama HNS-a BiH plod izbornog inženjeringa i uzurpacija hrvatskih pozicija za potrebe tuđih interesa.
Prema naših informacijama, budući preustroj Federacije BiH će biti u funkciji dekonstituiranja kolektivnih prava hrvatskog naroda u BiH, i stoga je, određenim predstavnicima Međunarodne zajednice, nesklonim hrvatskom narodu u BiH, vrlo važno postići političku razjedinjenost hrvatskog naroda u BiH, svesti ga na razinu osobnih, stranačkih i regionalnih interesa, i na taj mu način nametnuti nova ustavna i politička rješenja koja bi se opravdala političkom i nacionalnom nezrelošću hrvatskog naroda.

S obzirom da nije donesen izborni zakon koji će uvažavati izborni kapacitet hrvatskog naroda koji je najmalobrojniji u BiH, ali je suveren, konstitutivan i jednakopravan s druga dva naroda u BiH, mi, hrvatski branitelji u BiH, zahtijevamo da Hrvatski narodni sabor BiH na predstojećim izborima ide zajedno na svim razinama i u svakoj izbornoj jedinici, kako bi pokazao stvarnu izbornu volju hrvatskog naroda na svim prostorima Bosne i Hercegovine. Samo tako će se znati koga su birali hrvatski birači, a koga su birali birači iz redova druga dva konstitutivna naroda, na svim razinama budućih općih izbora u BiH.

Hrvatske nacionalne pozicije (tj. političke fotelje) se moraju vratiti hrvatskom narodu kroz njegovu izraženu biračku volju i upravo zbog toga HNS BiH mora na svakoj razini ići zajedno, kako se hrvatskom narodu u BiH ne bi opet dogodilo da mu predstavnici bošnjačkih ili srpskih političkih stranaka dodjeljuju pozicije sukladno njihovim nacionalnim i političkim potrebama. Zajedništvo hrvatskog naroda u BIH danas je nacionalni interes i nitko nema pravo, zbog svojih osobnih ili stranačkih interesa, urušavati konstitutivni položaj hrvatskog naroda u BiH.


KOORDINACIJA UDRUGA PROIZIŠLIH
IZ DOMOVINSKOG RATA