Hoće li Vlada Federacije osigurati senzore za oboljele od dijabetesa?

Hoće li Vlada Federacije osigurati senzore za oboljele od dijabetesa?
Ilustracija

Udruga dijabetičara HNŽ-a, oglasila se priopćenjem u vezi obećanja Vlade Federacije BiH o osiguravanju senzora za oboljele od dijabetesa.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Početkom 2019. godine grupa roditelja djece oboljele od dijabetesa tip 1 uz nesebičnu podršku Udruženja Novi Horizonti Tuzla i Insula Mostar pokrenula je Inicijativu "Za život s manje boli" čiji osnovni cilj je da oboljeli od dijabetesa tip 1 i rijetkih oblika dijabetesa na teret zdravstvenih fondova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske dobiju senzore za kontinuirano mjerenje glukoze.

Inicijativa je od samog pokretanja naišla na "plodno tlo", a u kratkom vremenskom periodu peticiju je potpisalo više od 12.000 građana Bosne i Hercegovine, a potpisi su predani na protokol Parlamenta Federacije BiH i Skupštine Republike Srpske.

Zahvaljujući zastupnici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, doktorici Faiki Mujanović - Glamočanin, Inicijativa za "Život s manje boli" pred Vladom Federacije BiH našla se u maju prošle godine, no ista je odbijena uz obrazloženje da za provođenje ne postoje zakonski uvjeti s obzirom na to da u tom trenutku u Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine nije bilo registriranih senzora za kontinuirano mjerenje glukoze.

"Čim se steknu zakonski uvjeti i ti senzori registriraju kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva u Banjoj Luci, mi ćemo pronaći način da se ta pomagala nađu na popisu te napravi rebalans proračuna Federalnog fonda solidarnosti i učiniti ih dostupnim našim pacijentima", nakon što je Vlada odbila Inicijativu za bh. medije je izjavio ministar zdravstva FBiH, Vjekoslav Mandić.

Njegova izjava, odnosno obećanje dato roditeljima djece oboljele od dijabetesa tip 1, svim oboljelim od ove opake bolesti te bosanskohercegovačkoj javnosti, dalo je vjetar u leđa inicijatorima ove akcije, a kada su u kolovozu prošle godine registrirani senzori Inicijativa "Za život s manje boli" dobila je još jedan dodatni vjetar u leđa.

"Vidite, osnovni cilj Inicijative je zapravo da oboljeli od dijabetesa tip 1 i rijetkih oblika dijabetesa na prostoru cijele BiH, u ovom slučaju govorimo o Federaciji, "konzumiraju" ista prava. Vodili smo se tom idejom jer u najmanju ruku nije u redu da oboljeli u recimo dva Kantona danas ili sutra dobivaju senzore, a u ostalih osam ne dobivaju. Svjesni svih mana zdravstvenog sistema u Federaciji BiH, ipak smo se odlučili za tu borbu. I evo, bili smo u pravu. Na kraju se ispostavilo da postoje zakonski okviri prema kojima zdravstveni zavod Federacije BiH može osigurati senzore za sve svoje osiguranike", istakao je Adnan Beganović, jedan od roditelja koji je s Jelenom Radić Škrbić, te Udruženjem Novi Horizont Tuzla i Insula Mostar pokrenuo Inicijativu.

Dakle, kada su senzori registrirani doktorica Faika Mujanović - Glamočanin je Inicijativu uputila u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a početkom septembra je jednoglasnom odlukom parlamentaraca usvojena Inicijativa "Za život s manje boli".

I tada se činilo da je ova borba za prava oboljelih od dijabetesa tip 1 i rijetkih oblika dijabetesa, bar na teritoriji Federacije BiH okončana. No, Vlada Federacije BiH na 204. sjednici donijela je odluku da se na Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i u Preporučeni sadržaj prioritetnih programa uključi i senzor za mjerenje glukoze u krvi i odašiljač. Ali, u svojoj odluci "skinula" je teret s federalnog zdravstvenog zavoda i zadužila Ministarstva zdravstva kantona da u suradnji sa županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja osiguraju novčana sredstva za financiranje potrebnih senzora i odašiljača za mjerenje glukoze u krvi u okviru preporučenog sadržaja prioritetnih programa.

Drugim riječima, i pored odluke Parlamenta Federacije BiH, Vlada je ponovo sve vratila na kantonalne nivoe i tada se činilo da i pored velikih uspjeha (registracija senzora, uvrštavanje na listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja) Inicijativa "Za život s manje boli" nije ispunila glavni cilj, a to je ista prava za sve oboljele na teritoriji cijele Federacije BiH.

Ipak, borba je nastavljena, a doktorica Faika Mujanović Glamočanin je zahtijevala od Vlade FBiH da postupi po Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava na temelju člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, gdje se ova prava osiguravaju pod jednakim uvjetima svim osiguranim osobama na teritoriji FBiH na načelima uzajamnosti i solidarnosti uz konstataciju da je dostupnost senzora moguće osigurati uvrštavanjem u osnovni paket zdravstvenih prava za provođenje preventivnih programa i programa unaprjeđenja zdravlja na teritoriji cijele FBiH.

"Ovo je Inicijativa koja ne smije otići u zaborav. Pored toga što će se osigurati lakši život oboljelim od dijabetesa tip 1, spriječit će se i komplikacije koje donosi ova bolest, a to su otkazivanje bubrega, amputacije, bolesti srca i mnoge druge. Naučna istraživanja govore da je kontrola bolesti uz pomoć senzora mnogo jeftinija za državu i društvo od komplikacija koje nastaju ako se dijabetes ne kontrolira na najbolji način. Poslala sam dopis Vladi uz zahtjev da promijeni odluku i umjesto na listu prioritetnih programa senzore stavi na listu preventivnih programa što bi značilo da financiranje ide preko Fonda solidarnosti i senzori bi bili dostupni. Dakle, nema zakonske prepreke i treba samo volja i sluh", istakla je zastupnica u Parlamentu FBiH, doktorica Faika Mujanović Glamočanin, koja je potpisnik svih gore navedenih Inicijativa.

Na kraju, s obzirom na to da nema zakonskih prepreka za kompletno usvajanje Inicijative "Za život s manje boli", može se reći da je Vlada FBiH na ispitu, hoće li raditi za narod koji ju je izabrao ili pak protiv tog naroda."