Hoće li se priznavati bosanskohercegovačke diplome u Hrvatskoj?

... obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.Ukoliko planirate nastaviti školovanje na nekoj obrazovnoj instituciji u Hrvatskoj, imate mogućnost nostrificiranja vaših stručnih ispita, diploma i svjedodžbi u nadležnom resornom ministarstvu.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija se radi na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Prva adresa na koju se morate obratiti je Nacionalni ured o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (ENIC/NARIC). Pravo na priznavanje imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Koje inozemne visokoškolske kvalifikacije se mogu priznati u Republici Hrvatskoj?

Moguće je priznati svaku inozemnu kvalifikaciju koja se smatra visokoškolskom kvalifikacijom u državi koja ju je izdala, a izdalo ju je nadležno akreditacijsko tijelo strane države i njome se potvrđuje uspješno završen inozemni visokoškolski program.

Da li je potrebno izvršiti priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?

O datumu izdavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ovisit će da li je potrebno izvršiti priznavanje ili ne. U skladu s važećim propisima, sve inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa visokoškolskim kvalifikacijama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Od čega se sastoji postupak priznavanja inozemnih diploma?

Postupak priznavanja obuhvaća nekoliko koraka. Nacionalni ured nakon zaprimanja i obrade zahtjeva za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebnoj nadopuni, ukoliko je zahtjev nepotpun.

Tek kada je Zahtjev potpun postupak priznavanja može započeti. Nacionalni ured provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju predmetnog studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se traži priznavanje te prava i mogućnosti koje predmetna kvalifikacija omogućava u državi u kojoj je izdana. Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi konačnu odluku i izdaje Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Optimalan rok trajanja procesa za priznavanje je 60 dana od datuma zaprimanja potpune dokumentacije, a dodatne informacije možete pronaći na web stranicama Agencije za znanost i vanjsko vrednovanje www.azvo.hr

Izvor: hum.ba