Hoće li se Izaslanstvo EU i OHR uključiti u problematiku smeća u Mostaru

Hoće li se Izaslanstvo EU i OHR uključiti u problematiku smeća u Mostaru

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić pisao je izaslanstvu EU-a u BiH, Uredu visokog predstavnika i veleposlanstvima u BiH. Zbog novonastale situacije i blokade deponije, te činjenice kako Mostar nema Gradsko vijeće koje može određivati eventualno neke  nove lokacije za deponiranje otpada, pozvao ih je da se uključe u rješavanje ovog izuzetno složenog problema na sve moguće načine koji će biti od koristi i na dobrobit za sve građane Grada Mostara.

U pismu Izaslanstvu EU-a podsjeća da su problemi oko odlaganja otpada eskalirali prošlog ljeta i prijetili ekološkom katastrofom, a blokada deponije od strane dijela mještana i članova spomenute udruge ponovo su dogodila 22. veljače, i traje i danas”.

“Želim Vas podsjetiti kako je mostarska  deponija u funkciji od 1960. godine. Svjetska banka (WB) je u 2009. godini pokrenula uspješan projekt nakon kojeg je uslijedio Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (SSWMP) s ciljem pomaganja Bosni i Hercegovini (BiH) da obnovi svoju infrastrukturu za upravljanje čvrstim otpadom. Ti projekti su rezultirali zatvaranjem više divljih odlagališta otpada i unaprjeđenjem više postojećih deponija najsuvremenijim sistemima za zaštitu okoliša. Mostarska deponija bila je jedan od objekata koji su podržani u okviru navedenih projekata. Infrastruktura koja je izgrađena uz navedenu podršku Svjetske banke uključivala je novu (2. faza) uređenu ćeliju (kasetu) deponije, postrojenje za uporabu materijala (MRF) i novu upravnu zgradu i vagu”, podsjetio je Bešlić.

Napomenuo je da su švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) i Svjetska banka u siječnju 2017. započele komplementarni program tehničke pomoći (TA) podržan od strane SIDA-e u cilju daljnjeg razvoja i unaprjeđenja upravljanja čvrstim otpadom, uključujući održivost postupaka odlaganja otpada na deponijama u BiH. “Budući da je naišla na operativne izazove, mostarska deponija je identificirana kao jedan od objekata koji će dobiti dodatnu tehničku podršku od Grupe Svjetske banke u sklopu suradnje WB/SIDA-e”, ustvrdio je.

Stara deponija je zatvorena, a novo poduzeće JP Deponija d.o.o. Mostar upravlja novom regionalnom deponijom, na koju se trenutno vrši odlaganje otpada, a koja je izgrađena kreditnim sredstvima Svjetske banke ( Supsidijarni kreditni sporazum – i Sporazum IPA Granta EC pod nadzorom Jedinice za upravljanje projektom pri federalnom Ministarstvu okoliša i turizma. Ova deponija izgrađena je u sklopu projekta upravljanja čvrstim otpadom i kao takva planirana je od početka kao regionalna koja bi opsluživala 12 općina, kao jedna od pet najsuvremeniji sanitarnih i ekoloških deponija u BiH”, podsjeća Bešlić.

U situaciju oko Uborka umiješao se i USAID.

Ilegalna deponija Uborak, pored Mostara! Okolišna dozvola istekla joj je koncem prošle godine. Naš projekt Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji impelmentiraju Centri civilnih inicijativa, te partnerske organizacije Transparency International BiH i Centar za razvoj medija i analize, nedavno je započeo aktivnosti pružanja podrške građanima okupljenih kroz inicijativu “Jer nas se tiče” s ciljem zatvaranja deponije Uborak, napisao je na facebooku USAID podržavši tako zatvaranje Uborka, premda nije jasno gdje će grad s preko 100 tisuća stanovnika sa smećem u međuvremenu.

Već jutros građani šalju fotografije komunalaca koji smeće odlažu na Bišću polju, a vjetar je tamo raznio na tisuće vrećica.