HNS: Traži žurno zaustavljanje nezakonite Helezove revizije i njezino vraćanje u zakonske okvire

1.1 Traži se da Predsjednik Predsjedništva HNS i Predsjednik GV HNS žurno na sastanku sa predstavnicima bošnjačkih stranaka koji će činiti novu parlamentarnu većinu u Parlamentu FBiH dogovore i traže ŽURNO ZAUSTAVLJANJE NEZAKONITOG PROCESA REVIZIJE I VRAĆANJE PROCESA U ZAKONOM DEFINIRANE OKVIRE. (Način na koji se imenuju osobe u Timove za reviziju, u Institutu, nisu u skladu sa važećim Zakonom.)

1.2 Tražiti žurno stavljanje van snage svih Uredbi koje su nezakonito donesene na Vladi FBiH, a koje privremeno preuzimaju funkciju prijašnjeg FMO iz oblasti vojnih evidencija.
(Osnova za ovaj Zaključak je ultimativno traženje zaustavljanja revizije od strane Koordinacije Udruga HVIDR-a HVO HR H-B i Odbora za branitelje HNS-a, jer će organizirati prosvjede pred Vladom FBiH , zbog nezakonitog i nelegalnog i tendencioznog nastojanja federalnog ministra Heleza da pripadnike HVO-a izvede iz prava.Također će organizirati i prosvjede pred Uredom OHR-a , obzirom da smatramo da su pripadnicima HVO-a uskraćena prava.)

1.3 Tražiti tematsku sjednicu Parlamenta FBiH na kojoj bi se održala rasprava a prethodno dostavili na uvid djelovodnici o provedenom procesu revizije od strane federalnog ministarstva za pitanje branitelja.

1.4 Tražimo da zastupnici stranaka HNS-a u Parlamentu FBiH ne dozvole raspravu o Nacrtu Zakona koji je u pripremi, dok se ne steknu uvjeti za puno sudjelovanje legitimnih predstavnika Hrvata u Izvršnoj i Zakonodavnoj vlasti.

1.5 Tražimo da na istom sastanku predsjednici stranaka imenuju osobe u timove koji bi u što kraćem roku predložili način prevladavanja sadašnjeg problema branitelja.( npr. Preustroj Federalnog ministarstva branitelja)

2.1 Tražimo od Predsjednika stranaka koje imaju ministre u Županijskim Vladama da zaduže iste da podnesu kaznenu prijavu protiv prekršitelja zakona o kontroli zakonitosti

2.2. Žurno provesti Zaključak oko podnošenja tužbe Ustavnom sudu BiH od strane Predsjedatelja VM Vjekoslava Bevande, priopćeno je iz HNS-a.