HITNO Uprava za neizravno oporezivanje prodaje kravu i tele

prodaja, krava, Brazil, kravlje ludilo, govedina
Arhivska fotografija

Pored razne oduzete i krijumčarene robe koju Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH prodaje, u njihovim licitacijama se sve češće nude i domaće životinje koje tuđom krivnjom postaju predmet javnog nadmetanja.

Tako će danas UNO u postupku hitne direktne prodaje pokušati prodati kravu tešku 449 kilograma i žensko tele težine 115 kilograma, a koje su oduzeli pripadnici Jedinice granične policije Zvornik, piše Capital.ba.

Prodaja će se održati u prostorijama Regionalnog centra Tuzla gdje se dostavljaju ponude za kupovinu životinja. Sudjelovati može svaka pravna ili fizička osoba iz BiH koje predoči putovnicu ili osobnu iskaznicu, osim onih koji poslom vezani za Upravu.

– Pravo sudjelovanja nemaju zaposleni bilo koje organizacije u UNOBiH kao ni njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog srodstva – napominju iz UNO BiH.

Prema Odluci o prodaji carinske robe direktna prodaja se zakazuje ako se radi o robi koja je lakokvarljiva, živoj stoci, te robi kojoj istječe rok upotrebe i to najkasnije 10 dana od dana oduzimanja, ustupanja ili zapljene.