Gubitak RTV FBiH veći od kapitala, a neto plaća generalnog direktora Džemala Šabića 3200 KM

Gubitak RTV FBiH veći od kapitala, a neto plaća generalnog direktora Džemala Šabića 3200 KM
... emitera u prošloj godini, kojem su dali ponovo negativnu ocjenu. U izvješću Ureda za reviziju institucija u FBiH navedeno je da je RTV FBiH u prošloj godini imala 54.500 KM dobiti, a da akumulirani gubitak iznosi 3 milijuna KM. Dobit prije oporezivanja iznosila je 156.500 KM, u odnosu na 1,5 milijun KM, kolika je planirana rebalansom.

Bilo je nepravilnosti u nabavkama pa je bez provedene zakonske procedure javnih nabavki, a dijelom i bez zaključenih ugovora, potrošeno oko 287.600 KM za usluge posredovanja u zapošljavanju, nabavku goriva i auta, te na odvjetnike, gdje je nekima plaćano čak na osnovu paušalnih faktura.

Ni sa članovima Upravnog odbora nisu zaključeni ugovori o angažmanu, a na njihove naknade potrošeno je 130.960 KM. Visina naknada je tri minimalca u FBiH, koji iznose oko 340 KM, što je odluka generalnog direktora Džemala Šabića, čija je neto plaća 3.200 KM.

UO je odlučio da se otpiše 76 posto od salda ukupnih sumnjivih i spornih potraživanja za RTV taksu

"Po istoj odluci generalnog direktora, predsjednik UO ima 1.100 KM, a članovi 850 KM za rad u Upravnom odboru RTV servisa", naveli su revizori.

Dodaju da su najveći troškovi bili primanja 383 zaposlenih - 8,4 milijuna KM. Prosječna neto plaća bila je 980 KM. Najviša je bila 3.237 KM, a najniža 547 KM.

"Prilikom obračuna plaća generalni direktor je donosio mjesečne odluke o korekciji plaća pojedinih zaposlenika, kojima su uvećavani prvobitno utvrđeni koeficijenti, što nije jasno definirano Pravilnikom o plaćama", ističu revizori. Napominju da u RTV FBiH ima manje zaposlenih s visokom stručnom spremom od potrebnih, a više sa srednjom stručnom spremom, te je 136 zaposlenika raspoređeno na radna mjesta za koja je potrebna viša stručna sprema, od čega njih 107 sa srednjom prima plaću zaposlenika s visokom stručnom spremom.

"Imajući u vidu činjenicu da su iz oblasti radnih odnosa i obračuna plaća zaposlenim na snazi akti koji nisu međusobno usuglašeni, ne može se ocijeniti pravilnost i visina iskazanih troškova po osnovu plaća zaposlenim", ocijenili su revizori.

Istakli su da su pogrešno knjiženi neki prihodi i evidentirani su nakon nastanka pa ti prihodi ne predstavljaju prihode iz poslovanja RTV FBiH, nego zatvaranje pogrešnih knjiženja.

Revizori su zamjerili i zbog knjiženja faktura i plaćanja avansa, zbog kojih je došlo do odliva novca za filmove koji nisu isporučeni, a kupovina serijala i koproducentsko sudjelovanje od 605.200 KM prikazano je kao trošak umjesto kao nematerijalno sredstvo. RTV FBiH nije postupila po svom pravilniku pa su, umjesto otpisa 4,8 milijuna KM potraživanja za RTV taksu zbog neutuživanja i zastare, otpisali 3,6 milijuna KM, i to na osnovu proizvoljne odluke Upravnog odbora.

Ne mogu se ocijeniti pravilnost i visina iskazanih troškova po osnovu plata zaposlenim, ocijenili revizori

"UO je donio odluku da se otpiše 76 posto od salda ukupnih sumnjivih i spornih potraživanja za RTV taksu bez da je dostavljena relevantna dokumentacija o tome koja potraživanja i iz koje godine", dodali su revizori, koji nisu mogli potvrditi ni opravdanost odobravanja pojedinačnih popusta na marketinške usluge agencijama.

Odgovor generalnog direktora RTV FBiH Džemala Šabića na primjedbe revizora Nezavisne novine nisu uspjele dobiti jer je, kako im je rečeno, na sastanku, dok predsjednik Upravnog odbora Igor Soldo nije odgovarao na telefonske pozive Nezavisnih novina.

Poslovanje u brojkama

3 milijuna KM .....akumulirani gubitak

54.500KM ... dobit

8,4 milijuna KM...primanja zaposlenih

3.200 KM ...neto plaća generalnog direktora Džemala Šabića.

Nezavisne novine