Gubitak BHRT-a u prvoj polovici godine 400.000 KM

Zgrada BHRT
Zgrada BHRT

U saopćenju, koje je potpisala predsjedavajuća Upravnog odbora BHRT-a Valentina Rupčić, navodi se da će biti intenzivirani napori na iznalaženju novog načina ubiranja RTV takse, zajedno sa RTV Federacije BiH (FBiH) i Radio-televizijom Republike Srpske, a usaglašeni model financiranja bit će predložen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Menadžmentu BHRT-a naloženo je da nastavi razgovore sa operaterima telekoma kako bi RTV taksa, koja predstavlja zakonsku obvezu, bila uvrštena u račune za usluge gledanja TV putem kablovskih operatera.

U slučaju ignoriranja zakonske obveze od operatera telekoma menadžment je obavezan da sudski zaštiti interese BHRT-a.

Upravni odbor BHRT-a razmotrio je informaciju o realizaciji projekta "Brazil 2014", pripremama za "Sarajevo film festival", o medijskoj kampanji procesa digitalizacije u BiH i druga pitanja.

Razmatrane su i aktivnosti u vezi sa pripremama za predstojeću sjednicu Odbora sustava na kojoj će glavna tema biti problemi naplate RTV takse.

Srna