GRUDE Proglašeno stanje prirodne nepogode u pet mjesnih zajednica

Prirodna nepogoda
Općina Grude

Načelnik Gruda Ljubo Grizelj donio je u ponedjeljak, na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Grude, Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode prouzrokovane tučom na dijelu općine Grude, i to na područjima mjesnih zajednica Drinovci, Tihaljina, Ružići, Dragićina, Višnjica-Medovići.

Kako se navodi, zadužuju se nadležna općinska tijela da u skladu sa svojim ovlastima poduzmu potrebite mjere u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nepogodom, prenosi Fena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja za koje se proglašava stanje prirodne nepogode, a koje su imale štetu na poljoprivrednim kulturama da istu prijave nadležnom općinskom Povjerenstvu u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da u skladu sa Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvještaj o štetama.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Grude, stoji u odluci.