Granični prijelazi na kojima građani BiH mogu nesmetano ući u EU

... koje, sukladno zakonodavstvima ugovornih strana, podliježu inspekcijskim kontrolama prilikom prijevoza preko zajednicke državne granice:

1. Stara Gradiška; Gradiška 2. Nova Sela; Bijača.

Granični prijelazi za međunarodni cestovni promet putnika i roba te za promet voća i povrća, koje sukladno zakonodavstvima ugovornih strana, podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti prilikom prijevoza preko zajedničke državne granice, a to su:

1 Županja Orašje 2. Ličko Petrovo Selo; Izačić 3. Vinjani Donji; Gorica 4. Gornji Brgat; Ivanica.

Ugovorom su određeni i granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba i to za cestovni promet, za željeznički promet, kao i stalni granični prijelazi za pogranični promet.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo Izvješće o obavljenim pregovorima za zaključivanje Sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o pograničnom prometu i, s tim u vezi, utvrdilo prijedlog ovog sporazuma.

Zaključeno je da Ministarstvo sigurnosti dostavi prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Ovim se sporazumom uspostavlja pogranični režim, odnosno sustav pravila kojima se ureduje pogranični promet u pograničnom području između BiH i Republike Hrvatske.

Stanovnici pograničnog područja smiju, sukladno pravilima pograničnog režima, te ako ne postoji zabrana ili ograničenje predviđeno zakonodavstvom stranaka sporazuma, prelaziti zajedničku državnu granicu, pod uvjetom da: predoče pograničnu propusnicu; nisu osobe koje se smatraju prijetnjom za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravstvo ili međunarodne odnose Republike Hrvatske, odnosno BiH i bilo koje države članice Europske unije, da protiv njih nije izdano upozorenje u bazama podataka stranaka sporazuma za odbijanje njihova ulaska zbog prije naznačenih razloga ili da protiv njih nije izdano upozorenje u šengenskom informacijskom sustavu za odbijanje njihova ulaska na područje Europske unije zbog istih razloga.

Prilikom prelaska zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, nositelji pogranične propusnice izuzeti su od primjene viznog režima.