GRANICA BIH Prijetio kaznom od 300 maraka, pa ih pustio za 20 eura i dobio otkaz

GRANICA BIH Prijetio kaznom od 300 maraka, pa ih pustio za 20 eura i dobio otkaz
N1

Stegovno povjerenstvo za policijske službenike Granične policije BiH, nakon razmatranja podnesenog zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka i održanog glavnog pretresa, donijelo je rješenje o prestanku radnog odnosa za policijskog službenika postrojbe granične policije Brčko Raju K.

On je dana 16.03.2020., dok je obavljao poslove graničnih provjera na ulazu u BiH na međunarodnom graničnom prijelazu Brčko, nakon što je kontrolirao osobu I.A., koji je posjedovao osobnu iskaznicu Republike Hrvatske, A.A., koja je posjedovala osobnu iskaznicu Republike Hrvatske, F.F., koji je, također, posjedovao osobnu iskaznicu Republike Hrvatske, a koji su putovali u vozilu marke Audi A5 te kada su pristupili graničnim provjerama kod policijskog službenika PGP-a Brčko Raje K. i predali mu na uvid dokumente za prelazak državne granice, osobne iskaznice RH, isti im je rekao da ne mogu prijeći granični prijelaz i ući u Bosnu i Hercegovinu ako na uvid ne pokažu putnu ispravu Bosne i Hercegovine te da zbog neposjedovanja putnih isprava Bosne i Hercegovine moraju platiti kaznu u visini od 300 KM, koju mogu da plate po 150 KM u roku od 8 dana. 


Kada su gore navedene osobe, državljani Republike Hrvatske, tražili da im vrati dokumente kako bi se vratili i otišli na drugi granični prijelaz, na prijedlog policijskog službenika PGP-a Brčko Raje K. jedna od navedenih osoba u dokumente od vozača stavila je 20 eura, koje je policijski službenik uzeo te im omogućio prelazak državne granice, pri čemu je postupao suprotno Zakonu o policijskim službenicima BiH, suprotno Odluci o propisivanju dodatnih uvjeta  za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Planom djelovanja Granične policije BiH na sprječavanju širenja koronavirusa i Pravilniku o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave, čime je počinio teže povrede službene dužnosti, koje su definirane kao „neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka“, „ponašanje koje narušava ugled policijskog organa“ i „zloupotreba službenog položaja“.