Gradsko vijeće: Visoko nema kapacitet za odgovarajući smještaj migranata

Gradsko vijeće: Visoko nema kapacitet za odgovarajući smještaj migranata

Gradsko vijeće Visokog, na sjednici održanoj 25. listopada povodom informacija u medijima o mogućoj lokaciji za smještaj migranata u tom gradu, na prijedlog gradonačelnice, zaključilo je da lokacije vojnih objekata, kasarne na području grada, ne ispunjavaju potrebne uslove za smještaj migranata i da grad Visoko nema kapacitet da migrante adekvatno i bezbjedno smjesti, priopćenoje iz kabineta gradonačelnice.

Gradsko vijeće ujedno je podržalo i stavove sa sastanka vjerskih zajednica: Medžlisa Islamske zajednice i Franjevačkog samostana Sv. Bonaventure i Župe Visoko, održanog 25. listopada.

Gradsko vijeće je uputilo svoj zaključak i stavove vjerskih zajednica predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, svim političkim subjektima u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine i premijeru Fedracije Bosne i Hecegovine.