GRADSKO VIJEĆE MOSTARA Usvojen nacrt proračuna, ništa od financiranja izleta za školarce, solari dobili koncesije

Gradsko vijeće Mostar
Hercegovina.info

Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo je na današnjoj sjednici Nacrt proračuna za 2024. godinu u planiranom iznosu od 140 milijuna maraka.

Također, Gradsko vijeće usvojilo je i rebalansirani proračun Grada Mostara za tekuću godinu, kao i Nacrt zajedničke komunalne potrošnje Grada Mostara.

Javna rasprava

Po riječima predsjednika Gradskoga vijeća Mostara Salema Marića, gradski proračun trebao bi biti usvojen krajem godine kada je planirana još jedna sjednica Gradskoga vijeća, te bi se u 2024. godinu ušlo s pripremljenim financijskim dokumentima za Grad Mostar.

"Svoje sugestije i prijedloge na Nacrt proračuna Grada Mostara za 2024. godinu građani ali i nevladine organizacije mogu iznijeti putem javne rasprave na linku Grada Mostara", dodao je Marić.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić istaknuo je važnost usvojenih dokumenata radi financijske stabilnosti.

"Usvojeni su vrlo važni dokumenti kako bi imali stabilnu financijsku situaciju u sljedećoj godini i kako bi se projekti koji su započeti mogli i završiti", rekao je mostarski gradonačelnik.

Veći proračun

Dodao je da je proračun za iduću godinu planiran u iznosu od 140 milijuna maraka i veći je u odnosu na prethodnu za oko 10 milijuna maraka, a njime, za sada, nisu obuhvaćeni kapitalni projekti.

"Nacrt je značajno viši nego prošlogodišnji i u njega za sada ne spadaju kapitalni projekti. Naime, praksa je da do kraja fiskalne godine, kraj prvog mjeseca, imamo račune koliko je sredstava utrošeno, te onda ta sredstva priključimo ovom proračunu. Očekuje da bi to moglo biti oko 140 milijuna maraka što je više nego prethodne kada je to bilo oko 130 milijuna maraka", pojasnio je gradonačelnik Kordić.

Grad neće financirati školske izlete, solari bez problema dobili koncesije

Kako bi se pomoglo roditeljima osnovnoškolaca, HRS, odnosno vijećnik Silvio Bubalo predložio je Odluku o financiranju prijevoza jednodnevnih izleta za predškolski i osnovnoškolski uzrast na području Grada Mostara. Iako je to zakonska obveza, odluka nije dobila potrebnu većinu, pa će roditelji osnovnoškolaca i dalje morati izlete u sklopu nastave plaćati iz svog džepa.

Komisija za dodjelu koncesija Grada Mostara razmatrala je dva zahtjeva, koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije EP BiH za energetski objekt instalirane snage 4,75 Mw u katastarskoj općini Opine, te dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije „Arena Solar“ za dva objekta smnage po 1 Mw u katastarskoj općini Jasenica. Radi se o zemljištu koje je na privatnom vlasništvu i na njemu su već izgrađena 3 solarna postrojenja.

Obje koncesije dobile su suglasnost vijećnika. 

Osim financijskih dokumenata, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća su izvještaji o radu osnovnih škola, te odluke o imovinskim predmetima.