Građanima BiH ukinute vize

Odluka je donesena jednoglasno na sastanku ministara unutarnjih poslova 27 zemalja članica EU, što znači da se Nizuzemska složila da povuče rezerve koje je još krajem prošle nedjelje imala na ukidanje viza za BiH i Albaniju.

Na snazi ostaju dva kontrolna mehanizma, monitoring kojim će se provjeravati da li se dogovoreni i dostignuti standardi poštuju u kontinuitetu i mehanizam ranog upozoravanja u obliku stalnog dijaloga u čije je fokusu pitanje azilanata.

U Briselu BiH predstavlja ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.

Do odluke o slobodnom putovanju građana kroz zemlje Šengena vlasti u BiH morale su da ispune 174 tehnička uvjeta, od kojih je najvažniji uvođenje biometrijskih putovnica.

Europska komisija je 27. svibnja predložila ukidanje viza za BiH, a Europski parlament to prihvatio 7. listopada.

BiH je posljednja zemlja u regionu koja je dobila bezvizni režim. Srbija i Crna Gora dobile su viznu liberalizaciju 19. prosinca prošle godine.

srna