Građani BiH među zaduženijim u Europi

Tako je svaki zaposleni građanin naše zemlje u prosjeku dužan 5.500 eura. Svaki zaposleni građanin Srbije dužan je 2.200, Crne Gore 5.500, Hrvatske 10.000, Makedonije 1.700, a Slovenije 7.200 eura.

Zanimljivi su, poređenja radi, podaci o prosječnim plaćama u ovim zemljama. Najviša mjesečna plaća je u Sloveniji i njen prosječni iznos je 936 eura. U Hrvatskoj prosječna plaća iznosi 725, Crnoj Gori 460, Bosni i Hercegovini 400, Makedoniji 330 i Srbiji 320 eura.

rtvslon