Gotovina je spašavao i BiH od agresije

Gotovina je spašavao i BiH od agresije
Prvo bojište na kojem je sudjelovao bilo je ono u zapadnoj Slavoniji, a već je u listopadu 1991. Gotovina bio zapovjednik zone od Novske do Jasenovaca. U prosincu su njegovi vojnici napredovali prema Bijeloj Stijeni, a Gotovina je ranjen pa su ga prebacili u Zagreb na liječenje.

Spašavanje Livna
Manje je poznato da je Gotovina učinio mnogo na očuvanju BiH od jugoagresora. Naime, nakon opravka od ranjavanja, Gotovina posjećuje grob svoje majke Ane te se upućuje u Livno. Jedna od ključnih bitaka u Domovinskom ratu u BiH bila je upravo bitka za Livno u travnju 1992. u kojoj su Gotovina i njegovi vojnici u potpunosti uspjeli razbiti snage JNA te ih vratiti na početne pozicije. U listopadu iste godine Gotovinu su postavili na mjesto zapovjednika Operativne zone Split koja će se kasnije zvati Zborno područje Split. Gotovina se zatim istaknuo u jednoj od prvih oslobodilačkih akcija HV-a, i to onoj čiji se cilj bilo ovladavanje područja oko Maslenice. U samo tri dana hrvatski su vojnici uspjeli izvršiti planirane zadatke.

Vrhunac karijere
Tijekom 1994. Gotovina ponovno zapovijeda snagama HVO-a te u akciji Zima ‘94. oslobađa velik dio Livanjskog polja. Uslijedile su akcije Skok 1 i 2 kojima su hrvatske snage uspjele na neprohodnom terenu i teškim uvjetima osloboditi velik dio Dinare čime su se nakon akcije Ljeto ‘95 te oslobađanja Glamoča i Bosanskog Grahova stvorile pretpostavke za početak operacije Oluja. Manje je poznato kako akcijom Ljeto ‘95. još jednom poništen pritisak kojeg su srpske snage vršile na enklavu Bihać. Uskoro započinje i operacija Oluja u kojoj hrvatske snage oslobađaju Knin te sve ostale okupirane dijelove na kojima je bila uspostavljena tzv. Republika Srpska Krajina. Nakon toga sudjeluje u operaciji u jugozapadnoj i zapadnoj BiH. Nakon rata postaje glavni inspektor obrane, a Stjepan Mesić ga je umirovio krajem rujna 2000. nakon što je bio supotpisnik pisma koje su generali uputili protiv ondašnje vlasti.
(dnevni list)