Gorivo jeftinije od 3-7 pfeninga.

iz Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH najavili su ponovno smanjenje cijena naftnih derivata. "Kao posljedica smanjenja rafinerijskih cijena stvoreni su uvjeti za smanjenje cijena derivata u maloprodaji", kazala je Agenciji FENA tajnica Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH Amela Kečo.

Euro dizel će biti jeftiniji za oko 4 feninga, BMB 95 za  6 feninga, BMB 98 za 3 feninga, MB 98 za 3 feninga i lož-ulje za 7 feninga.

Korekcija cijena, kako je dodala Kečo, očekuje se u narednim danima na benzinskim crpkama, što praktično znači da se maloprodajne cijene korigiraju nakon što Federalno ministarstvo trgovine da suglasnost na zahtjev distributera za smanjenje cijena.