Gilju uvela policija

Gilju uvela policija

U ponedjeljak su zaštitari u Elektroprivredi HZ HB spriječili ulazak novog Nadzornog odbora  jer su dosadašnja Uprava i mali dioničari osporavali zakonitost Skupštine, na kojoj je izabran novi Nadzorni odbor i donesena odluka o smjeni Uprave, piše Dnevni list. Pozvana je bila i policija, ali nisu intervenirali jer, kako su obrazložili, to nije bilo u njihovoj nadležnosti. Nadzorni odbor je potom sjednicu održao u prostorijama Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva u Mostaru.
Policija je jučer pak intervenirala. Glasnogovornik MUP-a HNŽ-a Ljudevit Marić kazao je kako će tek danas imati više informacija dodajući da je policija postupala u okviru svojih nadležnosti i  u skladu s odlukama Vlade Federacije BiH.

Prijave

Dosadašnji direktor Nikola Krešić i ostali članovi Uprave koje je postavila bivša federalna vlast jučer su napustili zgradu prije ulaska nove postave. Krešić je i dalje stava kako primopredaju dužnosti neće uraditi sve dok nova Uprava ne bude upisana u Registar vrijednosnih papira i sudski registar.
Krešić i ostatak Uprave smijenjeni su prije isteka mandata, a oni tvrde kako su smjene nezakonito napravljene. Zbog toga su već jučer reagirali njihovi odvjetnici koji su od Suda zatražili privremene mjere zabrane, a svoja prava tražit će na Sudu. Kako doznajemo podnijeli su i kaznene prijave protiv Gilje, članova Nadzornog odbora, ali i pripadnika policije zbog nezakonitog ulaska u poduzeće.

Sporovi

Skupština Elektroprivrede HZHB  koju je vodila osoba imenovana od strane Vlade FBiH kao većinskog vlasnika u ponedjeljak je imenovala je novi Nadzorni odbor  EP HZHB na razdoblje do tri mjeseca. Na ove pozicije imenovani su Ivo Vincetić, Karmela Miletić, Ivanka Galić, Midhat Arpadžić, Ivica Krivić i Ilija Đolo.  Dnevni list podsjeća, kako je na Skupštini koja je održana 29. lipnja ove godine imenovan Nadzorni odbor u istom sastavu. Međutim, Općinski sud u Sarajevu 3. srpnja donio je rješenje o privremenoj mjeri osiguranja kojom se Federaciji BiH i JP Elektroprivredi HZHB  zabranjuje provođenje odluke Skupštine ove kompanije od 29. lipnja o razrješenju predsjednika i članova NO Elektroprivrede HZHB zbog isteka mandata, sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
Vlada Federacije BiH je također početkom srpnja usvojila Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti članova Uprave društva. Nikola Krešić smijenjen je s pozicije direktora, a za v.d. direktora  imenovan je Marinko Gilja.
Federalna vlada tada je  Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dala suglasnost za imenovanje Gojka Anića za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove, Drage Bage za razvoj, Ilije Bakalara za distribuciju električne energije, Ivice Čule za proizvodnju električne energije, Ivice Pavkovića za opskrbu električnom energijom i Ante Tutiša za ekonomske poslove do okončanja natječajne procedure, a najduže do šest mjeseci.
Je li konačno završena priča oko preuzimanja Elektroprivrede HZ HB ili će još posla imati sudovi ostaje za vidjeti.