Gdje građani BiH od sada mogu putovati

Biometrijska putovnica BiH
Biometrijska putovnica BiH
Schengenskim sporazumom, koji je prvi put potpisan 1985., stvoren je savez među određenim zemljama članicama Europske unije (Belgije, Francuske, Luksemburga, Nizozemske i Njemačke) koje su uklonile sve granične kontrole na kopnu, moru i u zrakoplovnim lukama kako bi pospješile slobodu kretanja te stvorile zajedničku viznu politiku.

Tim je sporazumom stvoren prostor bez unutarnjih granica ili Schengenski prostor nazvan po luksemburškom gradu u kojemu je sporazum potpisan.

Sporazum ima dva osnovna cilja: jačanje granične kontrole radi jačanja unutarnje sigurnosti država članica i podizanje učinkovitosti nadzora na vanjskim granicama radi bržeg kretanja građana i roba između EU i trećih država.

Postupno je Schengenski prostor uključio sve zemlje EU te Island i Norvešku, a Sporazum je postao sastavnim dijelom Ugovora o EU. Ipak, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo ne žele sudjelovati u odredbama koje se odnose na zajedničko nadgledanje granica i viznu politiku.

Danas schengenski prostor ima 25 zemalja i omogućava građanima, njih više od 400 milijuna, da slobodno putuju od Finske do Grčke, od Portugala do Poljske granice, a da ne moraju pokazivati putovnicu.

Od 15 starih članica EU-a jedino su Velika Britanija i Irska odlučile ostati izvan schengenskog prostora. Međutim, tri zemlje koje nisu članice EU-a - Švicarska, Norveška i Island, pristupile su mu.

Bugarska, Rumunjska i Cipar samo djelomično primjenjuju schengenski "acquis" a u tijeku su provjere na granicama s te tri zemlje. Sloboda kretanja zajamčena je na teritoriju koji ima 42.673 kilometra vanjske morske i 7.721 kilometara kopnene granice.

Schengenska viza je i dalje samo projekt, a modernizacija baze podataka, ključni instrument za koordinaciju dnevnih aktivnosti policija EU-a, i dalje nije operativna.

To bi trebala postati 2013., ako sve bude išlo po planu, odnosno sa šest godina zaostatka prema inicijalnom rasporedu. Baza bi trebala sadržavati informacije o građanima 27 članica EU-a, o automobilima, registracijama brodova, kao i informacije o ukradenim kreditnim karticama.

bitno.ba