Franjevačka teologija - Sto godina u Sarajevu

Franjevačka teologija - Sto godina u Sarajevu

Ove godine Franjevačka teologija – visokoškolska ustanova franjevaca Bosne Srebrene – slavi sto godina svoga djelovanja u gradu Sarajevu. Naime, 1909. ova je ustanova iz Franjevačkoga samostana Gorica kraj Livna premještena u Sarajevo u samostan Sv. Ante na Bistriku i tu je bila sve do 1968. kada je preselila u novoizgrađenu zgradu – danas u Aleji Bosne Srebrene u naselju Nedžarići.

U kontinuitetu, bez izgubljenoga semestra, usprkos dvaju svjetskih ratova, ova je institucija bila i radila u gradu Sarajevu. I u prošlom ratu, kada su zgradu u lipnju 1992. zauzele srpske snage, protjerale profesore i osoblje i od nje učinile svoje uporište, kada su opljačkali svu imovinu (i bogatu knjižnicu), Franjevačka teologija je nastavila s radom kod franjevaca u Samoboru (Hrvatska) i odmah se vratila u Sarajevu nakon temeljite obnove zgrade u ožujku 1997.

U sto godina svoga postojanja na Franjevačkoj teologiji školovali su se franjevci Bosne Srebrene i Hercegovačke franjevačke provincije. Zadnje desetljeće, uz franjevačke studente školuju se i studenti i studentice civili. Ovo je učilište, s profesorima i studentima, bilo i ostalo ne samo središnja obrazovno-odgojna ustanova bosanskih franjevaca nego i jedno od znanstvenih i kulturnih središta grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Osim periodičnoga izdavanja teoloških udžbenika i drugih publikacija, Franjevačka teologija redovno izdaje tri časopisa: Bosna franciscana, Bilten i Jukić. Na Teologiji se organiziraju znanstveni skupovi i druge priredbe.

Ovim znanstvenim skupom i proslavom od 6. do 8. 11. 2009. Franjevačka teologija, njezini profesori i studenti, žele potvrditi vrijednu intelektualnu baštinu bosanskih franjevaca. Žele također ponovno ispitati svoje mjesto i ulogu u društvu kao i važnost filozofsko-teološkoga studija danas.

kta