FOTO  Rijeka Sava danas

Pogledajte nekoliko današnjih fotografija rijeke Save uslikanih oko mosta koji povezuje dvije države. Danas je vodostaj rijeke Save puno veći od uobičajenog, pa smo na obali zatekli ljude koji su to iskoristili sakupljajući drva za ogrijev koje rijeka nosi.