FINANCIRANJE STRANAKA Objavljen popis privatnih tvrtki koje doniraju lovu HDZ-u, a zauzvrat dobivaju unosne poslove

FINANCIRANJE STRANAKA Objavljen popis privatnih tvrtki koje doniraju lovu HDZ-u, a zauzvrat dobivaju unosne poslove

Deset od petnaest najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nije prikazalo ni jednu marku donacija privatnih poduzeća za prošlu godinu.

NIP, SBB, SDS, PDP, DNS, Naša Stranka, DEMOS, ASDA, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija tvrde da ih nitko od privatnih poduzeća ne financira, a samo manje donacije prikazali su SDA, HDZ, SNSD, SDP i DF. Radi se o trendu koji je svake godine sve evidentniji, što pokazuje podatak SIP-a da su stranke u neizbornoj 2015. godini prikazale 1,1 milijun KM donacija privatnih poduzeća, a 2021. godine svega 68.000.

Izvještaj SIP-a o financiranju stranaka za 2021. godinu pokazuje da je to najmanji prijavljeni iznos do sada i čini svega 0,29% ukupnih prihoda stranaka. Ipak, podaci Transparency International u BiH pokazuju da stranke raspolažu s daleko većim novcem od onoga koji prikazuju u svojim izvješćima, jer su prijavljeni prihodi i rashodi daleko manji od realnih. Tako je po podacima TI BiH u prošloj izbornoj kampanji 15 najvećih stranaka na samo dva oblika oglašavanja potrošilo gotovo 1,5 milijun KM više od onoga što je navedeno u njihovim izvješćima kao ukupan trošak izborne kampanje, a odakle je taj novac došao nije poznato.

Kako se financiraju političke stranke u BiH? Donatori stranaka dobivaju unosne poslove.

Od 68.000 KM prijavljenih donacija privatnih poduzeća, skoro 57.000 KM prijavile su SNSD, SDA i HDZ BIH. Među donatorima SDA u Travniku nalazi se preduzeće MERKEZ OIL koje je samo prošle godine s Općinom Travnik, u kojoj je SDA na vlasti, dobilo poslove vrijedne preko 375.000 KM za izvođenje javnih radova. Zbog ovog slučaja TI BIH je podnio prijavu Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, jer Zakon o financiranju političkih stranaka zabranjuje strankama da primaju donacije od poduzeća koja su sklapala poslove s organima izvršne vlasti vrijednije od 10.000 KM u jednoj godini.

Isto tako, jedan od donatora HDZ BiH ROCO COMMERCE D.O.O. dobio je poslove od lokalnih vlasti u Livnu, Glamoču, Bosanskom Grahovu i Drvaru vrijedne preko 213.000 KM. Također, zanimljivo je da je u izbornoj 2020. godini ovo poduzeće koje financira HDZ BiH dobilo od lokalnih vlasti u Livnu i Trnovu dva natječaja vrijedna preko 10 milijuna KM za izvođenje javnih radova. Isti slučaj je i s tvrtkom ZABRIŠĆE B&M D.O.O. iz Livna koje je doniralo HDZ BIH, a koje je u 2021. sklopilo ugovore s organima izvršne vlast vrijedne preko 28.000 KM pa je i ove slučajeve TI BIH prijavio SIP-u. Najveći donator HDZ-a BiH je MCI iz Širokog Brijega, zastupnik brojnih stranih brendova i jedan od vodećih distributera u BiH.

 

SNSD je ove godine prvi put poslije 2016. godine prijavio tri donacije vrijedne 30.000 KM od tri privatna poduzeća. Jedan od njih Drvoprodex doo prošle godine dobio je natječaj od jedne osnovne škole vrijedan preko 24.700 KM, ali tom poduzeću zakon ne zabranjuje da financira stranku jer se zabrana odnosi samo na ona poduzeća koja posluju s institucijama izvršne vlasti. TI BiH se već dugo zalaže za unapređenje Zakona o financiranju stranaka kako bi se ova zabrana proširila na javna poduzeća i javne ustanove.

Kome duguju političke stranke?

Političke stranke uprkos sve manjim donacijama koje prikazuju i sve većim troškovima kampanje uspijevaju svake godine značajno smanjiti dugove koji su 2018. godine iznosili oko 11 milijuna maraka. Po podacima SIP-a ti su dugovi u 2021. godini smanjeni na oko 7 milijuna KM, iako su stranke u odnosu na 2018. godinu ostvarile 4 milijuna manje prihode. Socijalistička partija još nije izmirila dug od oko 80.000 KM prema poduzeću 6. novembar iz Zvornika u vlasništvu obitelji njihovog zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH Jakova Galića. Ovaj dug SP prikazuje godinama, a radi se o poduzeću koje posluje s državom i koje po zakonu ne može donirati političku stranku. Po istoj matrici Nezavisni blok od 2018. godine duguje 50.000 tvrtki Divel d.o.o. iz Sarajeva na ime pozajmice, a u izvještaju se navodi da je dug trebao biti vraćen 2019. godine. Radi se o poduzeću koje godinama dobiva vrijedne poslove od Cesta Federacije BiH.

DNS je tako uspio smanjiti dugove prema poduzeću Porsche finance group s 92.000 na oko 66.000. SDP više ne duguje kontroverznim tvrtkama ANALYTICS EXPERT D.O.O. i Promotiv doo iz Širokog Brijega koja je Služba za reviziju SIP-a identificirala je kao sporna i zaključila da je ova stranka prekršila Zakon o financiranju političkih stranaka. Najveći povjeritelj ove stranke sada je poduzeće ESO PROMET iz Stoca kojem SDP duguje preko 440.000 KM. Demokratska fronta smanjila je za preko 320.000 KM obaveze prema DIRECT MEDIA d.o.o. i Ascanius Media d.o.o koji su i dalje najveći povjeritelji ove stranke. Po podacima SIP-a, stranke su prošle godine iz proračuna na svim razinama vlasti dobile oko 18 milijuna KM, što je za oko 2,7 milijuna manje nego 2020. godine, ali je većina partija uspjela smanjiti obaveze prema povjeriteljima.