Federalna Vlada prihvatila kolektivni ugovor za područje telekomunikacija

Federalna Vlada prihvatila kolektivni ugovor za područje telekomunikacija
Ilustracija

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade FBiH od 29. srpnja 2020.

U tom zaključku mijenja se točka 2. i glasi da "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da se upravama javnih poduzećaa BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim tvrtkama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci".

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9. listopada 2020., priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.