FEDERALNA VLADA Javno objavljivati kršitelje izolacije

FEDERALNA VLADA Javno objavljivati kršitelje izolacije
Fena

Federalna vlada, koja je u stalnom zasjedanju, zadužila je danas Federalni stožer civilne zaštite da hitno razmotri problematiku i poduzme aktivnosti u vezi sa osobama koje krše mjere o izolaciji, te donese naredbu na temelju koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove, s ciljem zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osobe za koju bude utvrđeno da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama o izolaciji.

Ovo je zatraženo i od županijskih uprava za inspekcijske poslove i županijskih inspekcijskih organa.

Vlada je zadužila Federalni stožer civilne zaštite da donese naredbu na temelju koje će županijski i općinski / gradski stožeri  civilne zaštite biti dužni u roku od 24 sata osigurati adekvatan prostor za smještaj osoba za koje je utvrđeno da su postupile suprotno mjerama izolacije.

Za sprovođenje osoba koje su prekršile naložene mjere o izolaciji nadležna su, u skladu sa zakonom, županijska ministarstva unutarnjih poslova.