Federalna televizija Miloradu Dodiku mora platiti 10.000 KM zbog duševne boli

Federalna televizija Miloradu Dodiku mora platiti 10.000 KM zbog duševne boli
...Slobodan Vasković da mu isplate 10.000 KM zbog pretrpljene duševne boli i povrede ugleda - klevete u emisijama '60 minuta'.

Presudom, koja je donesena 24. veljače , tuženi se obvezuju i da tužitelju solidarno naknade troškove parničnog postupka od 1.814 KM u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. U presudi je, između ostalog, navedeno da tuženi javni RTV servis odgovara kao pravno lice koje je emitiralo određeni programski sadržaj i koje je imalo efikasnu kontrolu nad objavljenim sadržajem.

Srna