FEDERALNA MINISTARSTVA Za isti posao plaća i dodatna naknada

FEDERALNA MINISTARSTVA Za isti posao plaća i dodatna naknada
Ilustracija

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine već godinama ukazuje na problem isplata naknada za zaposlenike federalnih ministarstava. Naime, isplate nisu u skladu sa Uredbom Vlade FBiH koja određuje da se naknade isplaćuju samo za rad koji je izvan radnog vremena.

Također, revizori su utvrdili da su dodatne naknade isplaćene iako se radi o redovnim aktivnostima zaposlenika za koji uredno primaju plaće. Nadalje, ministarstva ne postupaju u skladu sa Uredbom čak ni kod imenovanja komisija.

Iako je Uredbom jasno definirano da jedna osoba može biti imenovana za predsjedavajućeg ili člana u najviše dva stalna radna tijela, jedan od zaposlenika ministarstava u 2018. godini bio je angažiran u čak 49 radnih tijela, te je primio dodatne naknade u vrijednosti od 27.505 KM na godišnoj razini, prenosi CCI.

Također, kršenje Uredbe nastavljeno je u 2019. godini gdje su pojedini zaposlenici bili angažirani 11 radnih tijela, te je za njihov rad u komisijama pored redovnih plaća pojedinačno isplaćeno 30.049 KM.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH već godinama se ponavljaju preporuke za ministarstva kako bi isplate naknada za rad u komisijama i radnim tijelima bile u skladu sa Uredbom, međutim ministarstva nastavljaju višegodišnje ponavljanje utvrđenih nepravilnosti.

Tim povodom, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju federalna ministarstva da isprave nepravilnosti sukladno revizorskim izvještajima i da za angažiranje i rad u komisijama dosljedno primjenjuju Uredbu o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe.

U svrhu transparentnijeg trošenja proračunskih sredstava, ministarstva moraju preispitati opravdanost isplata naknda zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za poslove iz nadležnosti ministarstva, jasno utvrditi proceduru udjela u komisijama za vrijeme radnog vremena i angažiranje zaposlenika organizirati propisno Uredbi Vlade FBiH.