FEDERACIJA Provjerene informacije o koronavirusu na covid-19.ba

FEDERACIJA Provjerene informacije o koronavirusu na covid-19.ba
Screenshot

Geoportal www.covid-19.ba, koji je Vlada Federacije BiH pripremila u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH u funkciji je od petka. Na ovom portalu dostupni su svi aktualni i potvrđeni podaci vezani za koronavirus, kako za teritoriju Federacije, tako i za sve županije pojedinačno.

Također, na stranici se nalaze linkovi s naredbama, uredbama i preporukama nadležnih federalnih institucija kao što su Vlada Federacije BiH, Federalni stožer civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Građani na ovom portalu mogu naći i sve bitne kontakt telefone. Podaci se prikupljaju kroz aplikaciju koja je razvijena u pozadini geoportala i koja omogućava da Zavod za javno zdravstvo FBiH informatički bude uvezan sa svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo kao i sa kliničkim laboratorijama gdje se obavljaju sva testiranja na Covid-19, tako da oni svi rade nad jednom centraliziranom bazom podataka.

Ovaj geoportal iz dana u dan bilježi sve više posjeta što pokazuje da su točne i potvrđene informacije od velikog značaja građanima, priopćili su iz federalne Vlade.