FEDERACIJA BIH Nema uvođenja pravila "cijepljen-testiran-prebolio" od 20. prosinca

FEDERACIJA BIH Nema uvođenja pravila "cijepljen-testiran-prebolio" od 20. prosinca
Hercegovina.info

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom od 14 dana.

Vlada FBiH donijela je zaključak kojim je preporučila vladama županija da u skladu s epidemiološkom situacijom u županijama uvode CTP pravilo, te je u skladu s tim stavljen izvan snage dio važećih naredbi koji se odnosio na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. prosinca u FBiH.

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a.

Krizni stožer FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.