FBIH Pad broja djece upisane u osnovne škole

FBIH Pad broja djece upisane u osnovne škole
Hercegovina.info

U Federaciji BiH u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama u školskoj 2022/2023. godini upisano je 169.775 što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2,0 posto odnosno za 3.438 učenika. Udio učenica u ukupnom broju učenika iznosi 48,7 posto.

Posmatrano po županijama, najveći broj upisanih učenika je u Sarajevskoj županiji (22,4 posto) i Tuzlanskoj županiji (20,6 posto), dok je najmanji broj upisanih učenika u Posavskoj (0,9 posto) i Bosanskopodrinjskoj županiji Goražde (1,2 posto), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Podaci za osnovno obrazovanje (redovno i osnovne škole sa posebnim potrebama) i dopunsko obrazovanje (osnovne glazbene i baletske škole) rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje je provedeno u školskoj 2022./2023. godini, prikupljeni do 25. rujna.

U statistici obrazovanja jedinica posmatranja je svaka redovna osnovna škola koja radi, svaka osnovna škola sa posebnim potrebama, kao i svako odjeljenje/odjel, koje je formirano pri redovnoj školi, kao i osnovno glazbeno obrazovanje, koje priprema djecu za nastavak školovanja u srednjim umjetničkim školama.

Osnovno obrazovanje traje devet godina i obavezno je za svu djecu od šeste ili sedme do petnaeste godine života, navodi Federalna.ba. Cilj osnovnog obrazovanja je stjecanje općeg znanja, a ostvaruje se prema jedinstvenom nastavnom programu.

Prelazak na devetogodišnje osnovno obrazovanje u Federaciji BiH počeo je od školske 2004./2005. godine i povezan je sa promjenama u strukturi osnovnog odgoja i obrazovanja.