FBiH NAJAVILA Aukcije za velike solarne i vjetroelektrane od 2025. godine

Solarni paneli Polog Međine

U razdoblju od 2025. do 2030. godine, Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) planira pokrenuti aukcije za velike projekte vjetroelektrana i solarnih elektrana s ukupnim kapacitetom od 240 MW i subvencionirati rad malih fotonaponskih postrojenja, postrojenja na biomasu i bioplin od kombiniranih 61,2 MW.
Dinamiku dodjele poticaja objavilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u prijedlogu Uredbe o kvotama za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju. Dražbe su omogućene novim Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovitoj kogeneraciji u kolovozu prošle godine.

Javna rasprava o nacrtu uredbe otvorena je do 22. travnja, priopćilo je Ministarstvo, prenosi Balkan Energy News.

Dokumentom su definirane kvote za svaku tehnologiju i količine električne energije iz malih projekata koje će biti podržane zajamčenim otkupnim cijenama. Njihovi programeri natječu se na takozvanim FIT aukcijama. Nacrt sadrži i planirani obujam dražbi za velike elektrane za fiksne premije (FIP). Zajednice obnovljivih izvora energije dobile su udio u kvotama za sve tehnologije u segmentu malih objekata. Regulator će provoditi FIP aukcije najmanje jednom svake dvije godine

Volumeni FIP aukcija određeni su na temelju sektorskih ciljeva za proizvodnju električne energije.

Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) provodit će FIP aukcije najmanje jednom u dvije godine, stoji u Nacrtu. Cilj je jednom godišnje imati aukcije za svaku tehnologiju zasebno.