Europska unija ozbiljno zabrinuta za BiH, novi pokušaj u studenome

Europska unija, Hrvatska, Europska unija, Hrvati u BIH, Europska unija, Hrvatska, referendum, Europska unija, Europska unija, BIH, Hrvatska, Europska unija, lobiranje, BIH, Europska unija, BIH, Hrvatska, Europska unija, Europska unija, soros, Davor Ivo Stier, Europska unija, BIH, Europska unija, sastanak, BIH, Europska unija, BIH, Europska unija, šansa, BIH, Europska unija, istraživanje, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, parkirne kazne, belgija, brisel, Hrvati, Njemačka, Europski parlament u Briselu, Andrej Plenković, BIH, europski fondovi, pomoć, Hrvatska, Sejdić i Finci, Europska unija, BIH, BIH, Europska unija, anketa, Europska unija, BIH, Politika, Peter Sorensen, EU i BiH, Europska unija,  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Europska unija, BIH, BIH, Europska unija, BIH, Europska unija, Dubravka Šuica, BIH, Europska unija, Paneuropska unija , Europski parlament , Hrvati u BIH, Dubravka Šuica, BIH, Europski parlament , EU i BiH,  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Europski parlament u Brisel
...Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci te najavila da će Vijeće EU-a o tome pitanju ponovno raspravljati u studenome.

"Vijeće izražava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da treći sastanak bosanskohercegovačkih čelnika nije donio očekivane rezultate, posebice u pogledu neuspjeha čelnika da dogovore provedbu presude Sejdić-Finci", kaže se u zaključcima koje su u ponedjeljak u Luxembourgu usvojili mininstri vanjskih poslova EU-a.

Na sastanku održanom 10. listopada u Bruxellesu, čelnici sedam glavnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nisu se uspjeli dogovoriti oko reformi izbornog sustava kako bi se provela presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

Na sastanku održanom deset dana prije trećeg sastanka, 1. listopada, lideri stranaka su dogovorili načela za provedbu presude Europskog suda za ljudska prava prema kojima bi trebalo biti onemogućeno da pripadnici jednog konstitutivnog naroda u BiH biraju člana Predsjedništva iz drugog konstitutivnog naroda i obvezali se da će do 10. listopada dogovoriti konkretna rješenja u skladu s tim načelima. To se međutim nije dogodilo i nakon 10. listopada predstavnici Komisije u Sarajevu nastavili su s intenzivnim naporima kako bi se pronašlo rješenje.

Vijeće EU-a pozdravilo je te napore i dalo punu potporu posebnom izaslaniku EU-a Peteru Sorensenu, koji radi na tom pitanju.

"Vijeće ističe da je na čelnicima BiH da postignu napredak i naglašava da izostanak rješenja za slučaj Sejdić-Finci sprečava Bosnu i Hercegovinu u daljnjem napretku prema EU-u", kaže se u zaključcima ministara EU-a i dodaje da će Vijeće ponovno o BiH raspravljati na sastanku u studenome.

U zaključcima se također ponavlja puna potpora europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine "kao suverne i ujedinjene zemlje s punim teritorijalnim integritetom".

Hina