EU uvodi novo pravilo za putovanje u zemlje Šengena: Građani sa Balkana moraju ovo da znaju prije putovanja!

granični prijelaz
granični prijelaz

... nadležnih službi EU. To će morati da čine iako će i dalje biti oslobođeni vađenja viza. Odobrenje će se tražiti ispunjavanjem elektronskog fomulara, a odgovor EU će stizati u roku od najkasnije 72 sata, ali će onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po sigurnost EU biti odbijena dozvola za putovanje, navodi se u prijedlogu za uspostavljanje novog Europskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS).

Takav prijedlog Europske komisije je danas potvrdio Odbor za građanske slobode (LIBE) Europskog parlamenta, a pošto ga u EP usvoje sva nadležna tijela, bit će proslijeđen na usvajanje Vijeću ministara EU, rekao je agenciji Beta u Bruxellesu jedan dužnosnik odbora LIBE.

Prema prijedlogu, građani država Zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u "šengenski prostor" EU bez unutrašnjih granica morati će za uslugu prethodne provjere da plate 10 eura, ali će taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost putovnice.

Od plaćanja ovoga će biti oslobođene osobe mlađa od 18 i starija od 60 godina, članovi obitelji državljana EU, kao i studenti i naučno osoblje. Predstavnica za tisak odbora LIBE Estefanija Nariljos je Beti rekla da bi cijeli postupak u EP trebalo da se okonča do kraja godine, a potom će o sistemu ETIAS konačnu odluku donijeti Vijeće ministara EU.

Ali postupak je složen i, objasnila je glasnogovornica LIBE, sistem bi mogao stupiti na snagu za najmanje dvije godine, vjerojatno tek početkom 2020. godine. Građani Zapadnog Balkana koji žele da putuju i ne treba da vade vize za "šengenski prostor" EU će prethodno morati da traže odobrenje putem elektronskog formulara u kojem će pored osobnih i podataka o putovnici, morati da navedu i adresu boravišta u Uniji, tamošnji kontakt i zemlju ulaska u EU.

Također će morati da "vlasti EU obavijeste o tome da li su bili osuđivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, seksualnu eksploataciju djece, trgovinu ljudskim bićima ili drogom, ubojstva i silovanja), kao i o boravku u specifičnoj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju, i to sve za posljednjih deset godina".

U obrazloženju prijedloga za ETIAS se podvlači da će "ovaj sistem omogućiti ranu provjeru putnika kojima nije potrebna viza i onima za koje se ustanovi da za EU predstavljaju opasnost kad je riječ o sigurnosti, ilegalnoj imigraciji ili prijetnji epidemijskih bolesti, odobrenje će biti uskraćeno".

Elektronski formular s molbom osoba da putuje bez viza u šengensku zonu će automatski biti provjeren u bazama podataka EU, uključujući Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza europske policijske službe Europol i Interpola, "kako bi se provjerilo nije li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tom osobom izdat nalog za uhićenje", navodi se u obrazloženju prijedloga za ETIAS.

Od osobe koje traži odobrenje za putovanje u "šengenski prostor" EU, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.

"Ako tražiocu odobrenje bude odbijeno, bit će izvješten o razlozima i uživat će pravo žalbe, uključujući preko suda", stoji u prijedlogu.

Izvjestilac u odboru LIBE za uvođenje sistema ETIAS, poslanica Kinga Gal je izjavila da će taj mehanizam "znatno doprinijeti jačanju sigurnosti EU i snažnijem i djelotvornijem sistemu zaštite granica i sigurnosti".

Europska komisija je stavila do znanja da sada ima 60 zemalja čijim građanima nije potrebna viza za ulazak u EU, a očekuje se da će šengenske granice u 2020. preći 39 milijuna stranaca.