EP HZHB će snabdijevati Aluminij električnom energijom kroz cijelu 2019. godinu

EP HZHB će snabdijevati Aluminij električnom energijom kroz cijelu 2019. godinu
Odluka je donesena velikom većinom prisutnih.

No mnogi, među kojima su i članovi Nadzornog odbora i mali dioničari, smatraju da će sklapanje tog ugovora ozbiljno narušiti poslovanje Elektroprivrede HZHB, s obzirom na to da im Aluminij za struju već duguje oko 200 milijuna maraka, prenosi Dnevni list.

A isto tako i da će Elektroprivreda struju za Aluminij morati kupovati na tržištu jer je sama dovoljno neće imati.