Elektroprivreda HZHB ne priznaje negativno izvješće Ureda za reviziju FBiH, pa angažirali tvrtke iz Zagreba i Sarajeva

Elektroprivreda HZHB ne priznaje negativno izvješće Ureda za reviziju FBiH, pa angažirali tvrtke iz Zagreba i Sarajeva
hercegovina.info

Tragom informacije kako je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dobila negativno financijsko izvješće od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH komentar su dali mjerodavni u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne.

"Vezano za Izvješće o financijskoj reviziji Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za 2020. godinu, informiramo javnost da je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dobila negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija FBIH, potpisano samo od strane Generalnog revizora Dževada Nekića, dok nedostaje potpis zamjenika glavnog revizora Dragana Kolobarića. Sva druga izvješća dostupna na mrežnoj stranici su potpisana sukladno zakonu, kako je dosad bilo i za sva izvješća JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar", kazala je Marija Buntić, glasnogovornica EPHZHB za ljubuški.info.

"Negativno mišljenje za financijska izvješća JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je neutemeljeno, jer je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar sukladno Zakonu angažirala neovisan revizorski konzorcij koji čine: FACT Revizija d.o.o. Zagreb i n.Consulting d.o.o. Sarajevo, koji su dali pozitivno mišljenje na navedena financijska izvješća. (Kompletno Izvješće objavljeno na našoj mrežnoj stranici sukladno zakonu)", naglasila je Buntić.

"Ured za reviziju institucije FBIH, kao razlog negativnog mišljenja navodi: 'Ispravke vrijednosti potraživanja evidentirane izravno na teret kapitala u 2020. godini, u iznosu od 99.192.526 KM, nisu izvršene sukladno pravilniku o računovodstvenim politikama i adekvatnom primjenom odredbi MRS-a 8'. Suprotno navedenom, angažirani revizorski konzorcij smatra da je upravo MRS 8 ispravno primijenjen. Također, napominjemo da smo u preporukama za Financijsko izvješće za 2015. godinu od Ureda za reviziju institucija FBiH dobili upravo preporuku za korištenje MRS-a 8, što smo i primijenili u 2020. godini", pojasnila je Buntić, a prenosi ljubuski.info.

Presedan je, kako je rekla Marija Buntić, da mišljenje na financijska izvješća od strane neovisnih revizora bude pozitivno, a Ureda za reviziju institucija Federacije BiH negativno s obzirom na to da se primjenjuju jedinstveni međunarodni računovodstveni standardi.

"Nedostajanje predviđenog potpisa zamjenika glavnog revizora kontradiktornost je sam po sebi te suprotno izvješću neovisnog revizorskog konzorcija, smatramo pristranim i neutemeljenim. Iznenađeni smo ponašanjem Ureda za reviziju institucija Federacije BiH s obzirom na to da se upravo od njih očekuje stručnost i nepristranost. Sukladno Zakonu poduzet ćemo sve predviđene korake s ciljem zaštite interesa i ugleda našeg poduzeća", zaključuje u izjavi Marija Buntić, glasnogovornica ovog poduzeća.