DŽANANOVIĆ Velika Britanija može se posvetiti dinamičnijem djelovanju u BiH

DŽANANOVIĆ Velika Britanija može se posvetiti dinamičnijem djelovanju u BiH
Fena

Profesorica na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Sarajevu Nedžma Džananović je, govoreći o tome što slijedi nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije, u razgovoru za Fenu kazala kako još ništa nije spektakularno, ni dramatično, iako sama odluka i proces imaju ozbiljne povijesne posljedice.

"Datum je volja i želja britanskog premijera Borisa Johnsona, a najavljeno razdoblje tranzicije možda i jedini diplomatski ustupak koji će on dobiti od EU. Sva teška i delikatna pitanja, kao i osiguranje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, ostavljena su za pregovore u periodu tranzicije koji će trajati do kraja ove godine",  navela je Džananović.

Dodaje da u političkom smislu, Ujedinjeno Kraljevstvo, kako je to okvalificirao „Economist“, kreće svoj put nepoznatim vodama, s jako malo sigurnih luka na međunarodnoj sceni.

"Tradicionalni transatlantski partner nije više toliko prisutan, pa ni zainteresiran za europske poslove, dok istovremeno izlazak iz EU-bloka ostavlja duboke ožiljke u odnosima s europskim partnerima, ali i podjele unutar samog Ujedinjenog Kraljevstva. Johnson je kao premijer osvojio jedan od najuvjerljivijih mandata u novijoj povijesti i sada ima sve političke i ekonomske instrumente na raspolaganju", kazala je Džananović.

Po njenim riječima, ono što čega još nema i što se još ne nazire je jasna politička vizija Ujedinjenog Kraljevstva na globalnoj sceni.

Džananović smatra da je politički cilj, izlazak iz EU, ostvaren tek napola, jer odnos s EU još nije definiran.

"Paradoksalno, i suprotno onome što su obećavali pristalice Brexita, u političkoj i ekonomskoj stvarnosti, upravo će vrsta i kvaliteta ispregovaranih post-brexitnih odnosa UK s Europskom unijom, definirati njen položaj u odnosu na druge vanjskopolitičke i ekonomske aktere. Velika Britanija više neće biti članica EU, nije više dio te političke karte, kao ni institucija EU, ali će Europska unija i dalje, možda čak i u većoj mjeri, ostati faktor definiranja međunarodnog položaja i kapaciteta Velike Britanije",  smatra Džananović.

Govoreći o tome šta Brexit može značiti za BiH, navela je da britansko političko i diplomatsko prisustvo u Bosni i Hercegovini, kao i na cijelom prostoru regije, nije vezano samo za eurounijski okvir, već puno više za ono što i nakon Brexita ostaje kao dio specifične političke i diplomatske težine Ujedinjenog Kraljevstva – UK ostaje stalna članica Vijeća sigurnosti UN, jedna od najznačajnijih političkih, diplomatskih i vojnih sila u NATO-u.

"Također, ni druga međunarodna članstva i diplomatski kapaciteti se neće značajnije mijenjati, bar ne u skorije vrijeme. Važno je prisjetiti se da je anglo-američka komponenta međunarodne zajednice u BiH oduvijek bila proaktivnija, fleksibilnija i konkretnija u svom pristupu prema BiH. Sad kad nema obavezu da čeka artikuliranje stava članica i institucija EU, Velika Britanija može se posvetiti dinamičnijem djelovanju u BiH",  kazala je Džananović.

Štaviše, dodaje ona, upravo Bosna i Hercegovina može postati jedan od prostora od posebnog značaja za profiliranje novog, autentičnog britanskog pristupa u vanjskoj politici.

"Naravno, jako je važno da Velika Britanija pronađe odgovarajuće sugovornike i saveznike u samoj BiH", zaključila je Džananović.

Velika Britanija je 31. siječnja u ponoć izašla iz Europske unije i time postala prva zemlja koja je napustila EU.

Ipak, promjene neće nastupiti odmah jer tek slijedi prijelazni period koji će trajati do kraja prosinca ove godine.