DRVAR Vijećnici se okreću kako solarni paneli griju

Impuls Drvar solari
Impuls

Iako je općinsko vijeće u Drvaru tek prije nekoliko dana usvojilo odluku o gradnji solarnih i vjetroelektrana na općinskom zemljištu, kompanija „TLG“ iz Travnika odavno zna da će baš oni biti ti koji će investirati u energetska postrojenja na ponuđenim lokacijama.


To i nije iznenađenje, kada se zna da je i ovu odluku općinska vlast donijela i usuglasila sa željama i zahtjevima spomenute kompanije.
Iako javni poziv za davanje u najam predmetnih lokacija tek treba biti raspisan, investitori iz Travnika najmanje od 2021. godine „pripremaju teren“ za buduću investiciju. Jedina prepreka koja im se našla na putu bila je većina od 9 općinskih vijećnika, koji su u dva navrata odbili dati suglasnost bez koje realizacija planirane investicija ne bi bila moguća.

Impuls Drvar solari

Međutim, i to je riješeno. Nakon što je vijećnik Nemanja Dragaš pod nerasvijetljenim okolnostima promijenio mišljenje, došlo je do promjene u omjeru snaga u lokalnom parlamentu. Da bi nova većina bez problema bila sastavljena, preobraćeni Dragaš je čak doputovao iz daleke Rusije u koju se prije samo nekoliko mjeseci odselio. Nanovo sastavljena većina, predvođena SNSD-om, tako je otvorila put investitorima u solarne panele. Građane, a ni struku, nitko ništa nije pitao.

Devet za investitora

Općinsko vijeće Drvar je na sjednici održanoj 13. studenog ove godine usvojilo odluku o načinima i uvjetima zasnivanja prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Drvar, u svrhu gradnje pojedinačnih vjetroagregata i solarnih elektrana. Odlukom je predviđeno da se zemljište na pet lokacija ukupne površine cca 500 ha, putem javnog poziva daje u zakup za potrebe izgradnje vjetroagregata i solarnih panela.

Impuls Drvar solari

Iako je navedeno da će cijena zakupa biti određena na osnovu procjene vještaka za svaku pojedinačnu parcelu, načelnica Dušica Runić „već zna“, a to je najavila i na sjednici općinskog vijeća, da će početna cijena biti 0,10 maraka po metru kvadratnom.

Sve ukazuje na to i da načelnica zna tko će se odazvati javnom pozivu i na kraju izgraditi solarnu elektranu s obzirom da je još u rujnu donijela odluku da travničkoj kompaniji „TLG“ da pod zakup poslovni prostor u vlasništvu općine i to po simboličnoj cijeni od 0,36 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Kako nam je potvrdila Andreja Bosanić, šefica kabineta načelnice općine, ugovor je zaključen 29. rujna ove godine. Radi se o 468 kvadrata poslovnog prostora koji su iznajmljeni po cijeni od 168,48 maraka.

Kako nam je potvrdio i sam vlasnik i direktor „TLG-a“ u ovom prostoru je pokrenut razvoj i proizvodnja potkonstrukcija za solarne panele za potrebe ovog poduzeća.

Javni poziv na osnovu koga je ovaj poslovni prostor iznajmljen, objavljen je u rujnu na oglasnoj tabli općine, tako da ga je malo tko i mogao vidjeti. Uostalom TLG i u tom slučaju teško da bi imao konkurenciju, s obzirom da je javni poziv i raspisan na incijativu ovog poduzeća, što su potvrdili i u općinskoj administraciji.

Da je općina radila po njihovoj želji, direktor firme „TLG“ Zoran Vujinović i ne skriva.

„Mi smo u Drvaru već prisutni i mi smo radili elaboracije za Drvar na bazi kojih su i donesene te odluke. Mi smo već u Drvaru odradili za općinu Drvar, oni imaju jednu pozitivnu atmosferu. Pokušat ćemo raditi sve što možemo...350 MW solarnih elektrana ima projektirano“, potvrdio je Vujinović Impulsu. Potvrdio je i da se ne radi o jednoj elektrani već da će biti izgrađeno više elektrana, čija je ovo ukupna projektirana snaga. U dosadašnjoj praksi izgradnje solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini svjedoci smo da se veliki projekti „razbijaju“ na više malih elektrana kako bi se na taj način izbjeglo plaćanje koncesija, a da li će tako biti i u ovom slučaju, tek ostaje da se vidi. Ono što jeste zanimljivo je da je općina odlučila da iznajmi baš 500 ha zemljišta koliko je upravo za projekat koji „TLG“ planira uz prateće objekte i neophodno.

Mrvice za Drvar

Nonsens je da se investitorima solarnih elektrana i vjetroagregata u Drvaru daju uvjeti kakve nisu dobili ni u jednoj drugoj općini. Umjesto da općina dobiva prihod u vidu postotka od investicije, odnosno od proizvedene električene energije, u Drvaru su odlučili da će zarada općine biti renta za najam opšćnskog zemljišta.
Načelnica Runić je objašnjenje za ovakvu „računicu“ dala u obrazloženju odluke.
„Općina Drvar, odmah danom zaključenja ugovora, dobiva prihod od najamnine, dok su druge općine napravile svoje odluke na način da stiču prihod u procentualnom iznosu od vrijednosti investicije i nisu definirale rok kada se to može početi raditi“.

Impuls Drvar solari

U opozicijskim redovima tvrde se iza svega krije namjera načelnice da na bilo koji način dođe do sredstava, pošto se općina kao i općinska poduzeća i ustanove nalaze u dubokom finacijskom deficitu, te mjesecima ne isplaćuju ni plaće zaposlenima.

Oni ovo navode kao apsurd, imajući u vidu da je samo iz susjedne Srbije općina Drvar u proteklih par godina dobila oko 8 miljuna maraka pomoći. Bez obzira na to, u Drvaru tim sredstvima nije reliziran nijedan bitan projekt niti su riješeni mnogobrojni financijski problemi, pa je načelnica inicirala i kreditno zaduženje u iznosu od 1,5 milijuna maraka koje za sada nije dobilo suglasnost vijećnika. Ipak, da se od zaduženja ne odustaje, moglo se čuti i prilikom usvajanja odluke o gradnji vjetroagregata i solarnih elektrana.

Da je cilj što prije doći do bilo kakvih sredstava, ali i do mogućnosti novih kreditnih zaduženja, moglo se zaključiti i iz diskusija vijećnika koji su čvrsto stali uz odluku o gradnji solarnih elektrana.

„Raspravljamo o kreditu koji treba vraćati, odakle ćemo ga vraćat', evo odavde ćemo ga vraćati“, poručio je vijećnik Milan Balaban, izražavajući zadovoljstvo usvojenom odlukom.

Dok ih solar grije

Do 2020. godine kao osnivači kompanije Zorana Vujinovića bili su upisani i Selmo Cikotić, bivši ministar obrane BiH, kompanija Bičakčić i firma „EIB International“ iz Banjaluke.

Sada se kao vlasnik u registru navodi samo Vujinović, koji nam je rekao da je partnerima isplatio njihove udjele u firmi i da su oni „krenuli drugim putem“.

Međutim, ono što je činjenica jeste da se sva tri Vujinovićeva partnera i dalje bave istim poslom, ali preko nove firme čiji su osnivači. Riječ je o kompaniji „Čardakov“ d. o. o. iz Travnika, koja namjerava graditi vjetroelektrane na Vlašiću. Prije samo nekoliko dana federalno Ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid zahtjev investitora „Vjetroelektrane Čardakov“ d.o.o. Travnik, za projekt izgradnje vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik.
Interesantno je da je koncesiju za ovaj projekt ranije imala firma koja je danas Vujinovićeva, „TLG“ d. o. o. Koncesija je prenesena na“ Čardakov“, iako Vujinović tvrdi da „TLG“ više nije s njima povezan.

Impuls Drvar solari