DRLJAČA Četiri strateška cilja oko zaposlenja u narednih sedam godina

DRLJAČA Četiri strateška cilja oko zaposlenja u narednih sedam godina
Hercegovina.info

Jedan od najvažnijih dokumenata, Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH, ovog tjedna je usvojena na sjednici Vlade Federacije BiH, te je upućena u daljnu parlamentarnu proceduru.

Tim povodom dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za Fenu je obrazložio pojedinosti koje su sadržane u Strategiji izrađenoj za narednih sedam godina.

"Prije svega, Strategija je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada i drugih nadležnih institucija. Poznato je da je politika zapošljavanja jedna od najznačajnijih razvojnih politika u društvu. 

Efekti politike zapošljavanja u bitnom utječu na ekonomski razvoj društva, stabilnost socijalnog sistema. Zatim mladima nudi perspektivu da se zaposle, zasnuju obitelj i grade budućnost u BiH, te pozitivno utiče na privlačenje stranih insvestitora", konstatirao je Drljača.

Strategija je usklađena sa Strategijom razvoja FBiH (2021.-2027.) i sektorskim strategijama na svim nivoima u BiH, uvažavajući zajedničke razvojne ciljeve. U pripremi Strategije, kaže Drljača, sagledani su ključni pokazatelji tržišta rada, institucije nadležne za tržište rada, ciljevi, vremenski rokovi, mehanizam koordinacije, politike zapošljavanja i ključni problemi u zapošljavanju.

"Strategija ima četiri osnovna strateška cilja kojima će se težiti u cilju promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja. Prvi je povećati osobnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada. Drugi, promovirati kapacitet poduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta. Treći cilj je osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada i četvrti osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike", istaknuo je Drljača.

Svjesni činjenice da je nizak procenat zaposlenosti, kaže da se moraju napraviti značajni iskoraci, pripremiti i osoposobiti ljudi za one vještine koje se traže na tržištu rada. Također, u procesu realizacije navedene strategije mora se 'promovirati i privatni kapital – dati mu krila i ojačati ga', te osobe sa invaliditetom uključiti na tržište rada.   

"U narednih sedam godina tržište moramo prilagoditi europskom tržištu. Suviše su loši podaci što se tiče procenta zaposlenih i to moramo pod hitno mijenjati", naglasio je Drljača. Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentirana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji u području zapošljavanja u narednih sedam godina.

Da bi se povećao njen efekt, Drljača navodi da je neophodno osigurati njenu integraciju i koordinaciju sa drugim državnim i federalnim strategijama, kao i usklađivanje sa proračunskim procesom.

"Tako će relevatna federalna i županijska ministarstva i institucije biti odgovorne za provođenje politika mjera iz Strategije zapošljavanja. Bit će izrađeni detaljni programi radi lakše provedbe i promoviranja odgovornosti na županijskom nivou. Pri tome će Ministarstvo koordinirati općom implementacijom ove Strategije na federalnom i županijskom nivou te pratiti njen napredak", rekao je u razgovoru za Fenu ministar Drljača dodajući da će Ministarstvo na osnovu sistematizacije prikupljenih podataka od nadležnih organa i agencija vršiti analizu pokazatelja učinka.

Navedene ciljeve i druge aktivnosti bit će moguće realizirati ukoliko na narednim sjednicama Strategiju zapošljavanja odobre Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.