DRAKONSKA KAZNA Vozač više ne smije odbiti alkotest

Žena alkotest
Ilustracija

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije usvojio Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužiteljstvu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Milorad Kojić, a koji su razmatrani po hitnom postupku.

Predloženim zakonima bilo je predviđeno da danom stupanja na snagu tih zakona prestaju vrijediti Zakon o Tužiteljstvu i Zakon o sudu BiH. 

Alkotest

Zastupnički dom prihvatio je zahtjev zastupnika Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša da se po hitnom postupku razmatra Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, prenosi Fena.

Dunović je kazao da je od izuzetne važnosti da se po hitnom postupku usvoji ova izmjena zakona, koja je vrlo jednostavna.    

Pojasnio je da se radi o tome da je predviđena novčana kazna od 4.000 KM i šest kaznenih bodova u slučaju da vozač koji je pod utjecajem alkohola ili narkotika odbije testiranje.

"Do sada smo imali situaciju da neko tko je konzumirao nedozvoljena sredstva ili alkohol u dozi većoj od dozvoljene, da mu je bilo jeftinije odbiti testiranje, nego da se ustanovi da je pod utjecajem alkohola. Iz tog razloga smo tražili hitnu proceduru", kazao je Dunović.

Dodao je kako misli da će predložena izmjena doprinijeti većoj sigurnosti na cestama.

Zastupnici su glasali o predloženom zakonu, ali je zbog nedostatka entitetske većine, on upućen Kolegiju na usuglašavanje.  

Državna strategija 

Podržana je zastupnička inicijativa Nihada Omerovića kojom se traži od Ministarstva pravde BiH da, u suradnji s VSTV-om i Nadzornim tijelom za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Zastupničkom domu PSBiH detaljnu analizu provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Zastupnički dom je usvojio Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu.

Usvojeni su i zaključci iz Mišljenja Povjerenstva za financije i proračun u vezi s Izvješćima Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu, a jedan od zaključaka je da Zastupnički dom prihvata 72 izvješća financijske revizije institucija BiH za 2022. godinu.

Između ostalog, usvojeno je i Izvješće - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“.

GREVIO

Zastupnici su usvojili Izvješće GREVIO odbora za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Europe, kao i zaključke nadležne parlamentarnog povjerenstva u vezi s tim izvješćem.

Usvojena je i zastupnička inicijativa Šemsudina Dedića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku usvoji i dostavi Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu Predsjedništvu BiH, koje će podnijeti Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

1.000.000 KM za pomoć stanovništvu Gaze

Zastupnički dom je usvojio i zastupničku inicijativu Nihada Omerovića i Safeta Keše kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da putem Ministarstva financija i trezora izdvoji sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za medicinsku pomoć stanovništvu Gaze, s posebnim akcentom na djecu Gaze.

Dana je suglasnost za ratifikaciju: Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke, Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu i Ugovora o grantu (Projekt Vodovod Visoko) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Europskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan.